Nyheder

Gå-hjem-møde om nedskrivning af udlån i pengeinstitutter

Faglig nyhedFSR - danske revisorer afholder i samarbejde med Finanstilsynet et aktuelt gå-hjem-møde om den praktiske håndtering af reglerne om nedskrivninger i pengeinstitutter mv. den 16. december 2013.

Regnskab

FSR - danske revisorer holder et aktuelt gå-hjem-møde med Finanstilsynet om særlige problemstillinger vedrørende nedskrivning af udlån med fokus på områder, hvor Finanstilsynet oftest udsteder påbud. Der vil være indlæg ved underdirektør Lars Stage, Finanstilsynet, om de problemstillinger, som Finanstilsynet i praksis støder på i forbindelse med inspektioner i pengeinstitutterne - både i relation til nedskrivning på udlån og hensættelser til tab på garantier og sikkerhedsstillelser, som pengeinstitutterne yder.

Der vil på gå-hjem-mødet blive fokuseret på reglerne i bilag 10 til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse, der omhandler uddybende retningslinjer vedrørende individuelle nedskrivninger og hensættelser. Det har under tilsynets inspektioner vist sig, at nogle institutter har problemer med den praktiske anvendelse af de relativt nye retningslinjer, der blev udsendt i foråret 2012, fx i relation til ejendomsengagementer. Lars Stage vil præsentere det udkast til ny vejledning fra Finanstilsynet om nedskrivninger og hensættelser på engagementer, der forventes udsendt i høring ultimo december 2013.

Lars Stage har ansvar for tilsynet med banker i Finanstilsynet og for tilsynets regler om interne ratingmodeller.

Gå-hjem-mødet arrangeres på initiativ af FSR - danske revisorers finansielle udvalg.

Emnet er bl.a. aktuelt i lyset af anbefalinger fra Rangvid-udvalget, der fastslog vigtigheden af, at revisorer i pengeinstitutter er fagligt opdateret i relation til regelsættet og praksis om nedskrivninger og indregning af tab på garantier mv. i pengeinstitutternes årsregnskaber.

Målgruppe: Revisorer, der arbejder med revision i pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv.

Tid: Mandag den 16. december 2013, kl. 16.00-ca. 18.00.

Sted: Deloitte, Konferencelokale Bella Vista (i stueplan),  Weidekampsgade 6, 2300 København S.

Parkering kan bedst ske på Hotel Radisson Blu Scandinavia's p-plads ved siden af Deloitte-Huset (21 kr/time). Der er begrænset mulighed for at parkere i kælderen under Deloitte-Huset. Man kører ned ad rampen til kælderen og trykker, så receptionen kan lukke porten op.

Deltagelse i arrangementet berettiger til 2 timer obligatorisk efteruddannelse inden for regnskab (vejledende).

Tilmelding: Skal ske via kursusplan.fsr.dk. Deltagelse er gratis.

Der er begrænset deltagerantal.

Link til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse nr. 113 af 7. februar 2013

Link til Finanstilsynets høringsudkast til vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, december 2013

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype