Nyheder

Hvad er regnskabspraksis og hvad er regnskabsmæssige skøn? Kommentarbrev fra EFRAG

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG støtter, at IASB præciserer begreberne regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn i IAS 8. EFRAG efterlyser dog flere illustrative eksempler.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB udsendte i september 2017 et høringsudkast, ED/2017/5, om præcisering af begreberne regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

Formålet med de foreslåede ændringer er:

- at præcisere definitionen af regnskabspraksis og indføje en definition af regnskabsmæssige skøn for at gøre definitionerne mere klare og entydige

- at præcisere relationerne mellem begreberne regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

- at præcisere, at ændringer i værdiansættelsesteknikker og i teknikker for udøvelse af regnskabsmæssige skøn er ændringer af regnskabsmæssige skøn

- at præcisere, at ændring i metode for opgørelse af kostpris for varelagre er en ændring af regnskabspraksis.

EFRAG støtter, at der bør ske en præcisering af begrebet regnskabspraksis og indføjes en definition af regnskabsmæssige skøn. EFRAG peger dog på, at forslagene til præciseringer bør ledsages af yderligere illustrative eksempler.

EFRAG anerkender også, at der skal gøres noget ved den forskelligartede praksis med hensyn til, om ændring af metode for opgørelse af kostpris for varelagre er en ændret praksis eller et ændret skøn. EFRAG anbefaler dog, at retningslinjerne herom anføres direkte i IAS 2 om varebeholdninger.

EFRAG anbefaler afslutningsvis, at ændringer til IAS 8, der følger af det udsendte høringsudkast, udskydes og integreres med andre ændringer til IAS 8, der er på vej, i relation til et kommende høringsudkast om ændringer i regnskabspraksis. Dette anbefales for at undgå gentagne ændringer af IAS 8 inden for de kommende år.

FSR - danske revisorer har over for EFRAG udtrykt sin støtte til EFRAG's kommentarer.

Download høringssvar fra EFRAG til IASB om Exposure Draft ED/2017/5, Accounting Policies and Accounting Estimates.

Download FSR - danske revisorers høringssvar til EFRAG, december 2017.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype