Nyheder

IFRS 9 om finansielle instrumenter - er de finansielle virksomheder klar?

Faglig nyhedHvad betyder den nye regnskabsstandard IFRS 9 for de finansielle virksomheder i Danmark? Der er diskussioner om en udsættelse for så vidt angår forsikringsvirksomhed, men det står klart, at IFRS 9 træder i kraft for andre virksomheder i 2018.

RegnskabVirksomhedsret

 I juli 2014  vedtog den internationale standardudsteder IASB den nye standard om finansielle instrumenter, som erstatter den hidtidige og velkendte standard IAS 39.

IFRS 9 indeholder en mere principbaseret tilgang til indregning og måling af finansielle instrumenter, og der er væsentlige ændringer i reglerne om regnskabsmæssig sikring.

IFRS 9 træder i kraft i 2018 på globalt plan, og den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har i september 2015 indstillet til EU-Kommissionen at godkende IFRS 9 til anvendelse i Europa for alle virksomheder, bortset fra forsikringsvirksomheder, fra 2018, idet IASB har tilkendegivet, at man vil ændre på reglerne for regnskabsaflæggelse i forsikringsvirksomheder i forbindelse med en ny version af standarden IFRS 4.

Der foregår stadig diskussioner om, hvorvidt ændringerne, der er på vej for forsikringsvirksomheder, er hensigtsmæssige, og om IFRS 9 skal anvendes for disse virksomheder fra 2018 eller om en udskydelse af anvendelse af IFRS 9 skal være tilladt eller obligatorisk for så vidt angår forsikringsvirksomheder.

Der er dog ikke tvivl om, at IFRS 9 vil gælde fra 2018 for alle andre virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS-regler eller IFRS-forenelige regler, herunder fx danske pengeinstitutter.

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at IFRS 9 træder i kraft for alle europæiske virksomheder, der anvender IFRS, fra 2018.

Danske pengeinstitutter kan med fordel allerede nu overveje, hvordan de vil gribe implementering af IFRS 9 an.

På FSR - danske revisorers kurser om revision, regnskabsaflæggelse og god ledelsesskik i pengeinstitutter den 16.  november 2015 er der indlæg fra Brian Skopek Hansen, Head of Group External Credit Reporting & Impairment, om, hvad implementeringen af IFRS 9 kommer til at betyde i praksis. Kurset er tilrettelagt af FSR - danske revisorers finansielle udvalg.

Der vil også være indlæg fra Finanstilsynet om aktuelle udfordringer for danske pengeinstitutter inden for regnskab og revision, fra Finansrådet om branchens syn på revisorer, og fra en række andre aktuelle aktører.

Tilmeld dig kurset vedrørende pengeinstitutter her.

Tilmeld dig kurset vedrørende forsikringsselskaber her.

Læs nyt om diskussionerne vedrørende IFRS 4 og IFRS 9 på EFRAG's hjemmeside her.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype