Før og efter XBRL

 

Før XBRL

Med XBRL

Papirbaseret distribution af information

Internetbaseret distribution af information

Høj grad af manuel validering og kontrol af datakvalitet

Entydige datadefinitioner påført af rapporterende enhed

Informationstab i hvert distributionsled 

Fuld information frem til slutbruger 

Benchmarking vanskelig på tværs af virksomheder 

Automatisk benchmarking 

Manuel regelopdatering på principniveau og dataniveau.
Vanskeligt at ændre regelsæt

Let identifikation af regelændringer på dataniveau.
Understøtter GAAP konverteringer 

Vanskelig genbrug af data

Effektiv genbrug af data