Mulighederne for revisor ved XBRL

Ved at bruge XBRL vil revisor blive i stand til:

- at opnå hurtigere og mere pålidelige data vedrørende en virksomheds finansielle performance
- at reducere omkostninger
- at øge fokus på analyse af regnskabsdata

Revisorerne spiller en stor rolle i forhold til XBRL, da mange af de store revisionsvirksomheder er aktive medlemmer af det verdensomspændende XBRL-konsortium.

Brugen af standarden har en række fordele for de virksomheder og revisorer som er afsendere af, og giver troværdighed til, ekstern regnskabsinformation:

• Virksomhederne kan opbevare, udveksle og præsentere finansielle data efter en standard, der er bredt anerkendt af regnskabsbrugere i verden.
• Kravene til f.eks de eksterne regnskabers opbygning kan opfyldes ved at følge standardiserede taksonomier, som kan knyttes som ekstra dimensioner til virksomhedens egen kontoplan.
• Man kan fleksibelt opstille sine data forskelligt afhængig af den eksterne brugers krav.
• XBRL kan bane vejen for udvikling af systemer som understøtter fælles indberetning til forskellige eksterne regnskabsbrugere, herunder myndigheder og banker.
• Regnskaberne kan automatisk genereres i forskellige sprog.
• Data transporteres mere sikkert, end når de skal genindtastes og ombrydes manuelt.
• Der kan indlægges automatiske valideringer, kontroller og analyser i modtagesystemerne.
• Der åbnes mulighed for etablering af benchmarkdatabaser, hvor de virksomheder, der tilslutter sig standarden, kunne have adgang.

For modtagerne af regnskaberne (banker, investorer og offentlige myndigheder) har brugen af standarden også klare fordele:

• Data kan modtages, opbevares og præsenteres digitalt.
• Data er tilgængelige digitalt, struktureret efter ensartede taksonomier, hvilket gør dem tilgængelige for analyser og statistiske bearbejdninger.