Nyheder

FSR RevisorNetværk er søsat

Faglig nyhedDe første møder i FSR RevisorNetværk er kalendersat. Du kan stadig nå at være med til at præge hvad din forening skal levere til dig for at understøtte din forretning.

SMVFremtidens kerneydelser

Den 19. og 21. november fra kl. 08:30 - 10:30 afholder vi de første 2 netværksmøder i henholdsvis Sorø og Kolding. Vi har allerede pænt med tilmeldte, men der er stadig ledige pladser. 

Husk - det er ganske gratis at deltage

Tilmeld dig et netværksmøde på mail: tilmelding@fsr.dk

Punkterne til de to første netværksmøder omfatter blandt andet:

Aktuelle emner:

Her ønsker SMV-indsatsen at fremlægge ideen for FSR RevisorNetværk, og få deltagernes syn på det endelige format, derudover vil alle netværksdeltagere kunne præge de fremtidige emner.

Dialog:

Vi sætter blandt andet fokus på digitale trends, udfordringer i rådgivningsopgaven, bortfald af revisionspligt og manglende ressourcer.

Kort sagt hvad der presser den enkelte virksomhed, hvor er der trusler og muligheder og særligt hvordan kan FSR – danske revisorer hjælpe.

Opsamling:

Vi samler op på dagens input og aftaler næste møde

Der er naturligvis planlagt masser at spændende input – men det er medlemmernes udfordringer i det daglige arbejde med sine kunder, der er i højsædet.

            Lær mere for FSR RevisorNetværk her

Fra FSR – danske revisorer deltager:

Martin Høgh, SMV-konsulent
Sara Sayk, Chefkonsulent

Du er også velkommen til at kontakte Martin på mho@fsr.dk eller telefon 28890760, hvis du vil høre nærmere om FSR RevisorNetværk.

Med baggrund i FSR - danske revisors strategi for 2019-2021, er et af de største ønsker at komme i bedre dialog med foreningens medlemmer. Netop det er en af grundpillerne i FSR RevisorNetværk

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype