Nyheder

Fejl i selskabsselvangivelsen - felter om udbytte, fremførbart tab og underskud

Faglig nyhedSKAT retter fokus mod felter på selskabsselvangivelsen, der vedrører udbytter og underskudssaldo mv.

Skat

SKAT København har ved et pilotprojekt opdaget, at der er betydelige fejl (for ca. 100 mio.kr i København alene) i indberetningerne på en række felter vedr. udbytte, underskud og aktietab mv. i selskabernes selvangivelse. SKAT vil derfor for fremtiden være særligt opmærksomme på indberetningerne netop her og kontrollere om indberetningen er sket korrekt.

Revisor bør selvfølgelig også være særligt opmærksom på og omhyggelig med netop disse felter.

Det drejer sig konkret om følgende felter på selskabsselvangivelsen:

Felt nummer         Felttekst
019                     Lempelse
085                     Fremførbart underskud
086                     Fremførbart aktietab
096                     Udbytte med 16,5 procent udbytteskat
094                     Udenlandsk aktieudbytte
093                     Udbytte med 28 procent udbytteskat
095                     Udbytte med 18,48 procent udbytteskat

SKAT har til FSR oplyst følgende om fejlene:

  1. Moderselskab har modtaget udbytte fra et datterselskab, og ved en fejl har man selvangivet beløbet i et af udbyttefelterne med indeholdelse af 16,5 %, 18,48 % eller 28 %. 
  2. Der er indeholdt 16,5 % i udbytteskat, men beløbet bliver selvangivet i feltet med 18,48 % eller 28 % udbytteskat.
  3. Obligationsbaserede investeringsforeninger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat, her har selskaberne selvangivet beløbet i feltet med 28 % udbytteskat, som om der var tale om aktiebaserede investeringsforeninger. 
  4. Gennemgangen gav også anledning til et antal nedsættelser. Her havde man i udbytte felterne udfyldt beløbet med det skattepligtige beløb 66 % af bruttoudbyttet, eller nettoudbyttet, og derved snydt sig selv. 
  5. Man gennemgik også lempelse for betalt udenlandsk skat. Her var det største problem, at man ikke var opmærksom på de forskellige overenskomster, der er indgået. Bl.a. Schweiz hvor man ikke giver lempelse, og Tyskland der indeholder 21,1 % udbytteskat (i 2008), og Danmark kun lemper for 15 %. I mange tilfælde var der ansøgt om lempelse på den samlede betalte udenlandske skat, uden at selskaberne havde taget hensyn til forannævnte forhold.
  6. Endvidere kan nævnes ansøgning om lempelse, hvor den skattepligtige indkomst er negativ. SKAT får et pænt antal selvangivelser ind årligt, hvor de må skrive til selskaberne, at de ikke kan få lempelse, men at de i stedet har mulighed for, at anvende ligningslovens § 33H. 
  7. Tab ved salg af aktier: Her er det ikke altid selskaberne har været opmærksom på, at de har modtaget udbytter, som de har været fritaget for, at medregne i den skattepligtige indkomst.

FSR skal opfordre vores medlemmer i hele landet til at sikre sig, at kunderne får selvangivet korrekt og at særligt overenstående fejl minimeres mest muligt.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype