Nyheder

Forbedret indberetning til DIAS for sambeskatningskredse

Faglig nyhedSKAT har opdateret systemerne for indberetning af selvangivelser i større sambeskatningskredse. Forbedringerne skal gøre det nemmere at indberette og sikre, at indberetningen ikke fejler. Har du alligevel problemer med DIAS hører FSR – danske revisorer gerne fra dig.

SkatFSR - danske revisorer

SKAT satte den 6. juli en opdatering til DIAS i kraft. De væsentligste ændringer er en forbedring af indberetningen for selvangivelser i større sambeskatningskredse samt sortering af datterselskaber i CVR-nr. orden.


Forbedring af indberetning for selvangivelser i større sambeskatningskredse

Ændringerne betyder at TastSelv systemerne ikke burde give timeouts, så brugere skal starte forfra. Ændringen indebærer en optimering af svartider og respons til andre systemer, samtidig med at overflødige kald fjernes fra processen.
Endvidere indebærer forbedringen en asynkron dannelse af rapporten ”Overblik over skattepligtig indkomst mm”. Denne rapport skal danne grundlag for den senere overførsel til årsopgørelsen. Ligeledes medfører den nye version, at der sker en asynkron opdatering af underskudsregisteret, samt en asynkron dannelse af rapport for underskudsversionen til den indberettede selvangivelse.

Selskaber, som indberetter efter den nye version er trådt i kraft, vil modtage besked om, at der kan gå tid før rapporterne og underskudsregisteret er tilgængeligt. For størstedelen af selskaberne vil denne forsinkelse dog ikke være mærkbar. Datterselskaber får ikke denne besked.

Selskaber i meget store sambeskatningskredse kan opleve at blive bedt om at logge på systemet igen på et senere tidspunkt for at bekræfte, at rapporterne er dannet korrekt. SKAT oplyser, at rapporterne senest dagen efter indberetningen af den sidste selvangivelse i kredsen bør være korrekte. Såfremt dette ikke er tilfældet bør man kontakte SKAT. FSR hører også gerne fra dig, hvis oplever problemer med selvangivelserne.

Den nye version skal sikre, at store sambeskatningskredse ikke oplever samme problemer som sidste år med, at indberetningen af den sidste selvangivelse i kredsen fejler.

 

Sortering af datterselskaber i CVR-nr. orden

Med den nye opdatering sorteres datterselskaber nu i CVR-nr. orden. SKAT oplyser dog, at også administrationsselskabet sorteres ind i rækkefølgen. Administrationsselskabet burde dog ligge øverst i din egen selvangivelse. SKAT har informeret FSR – danske revisorer om, at dette rettes i en senere release. Denne vil dog først komme efter selvangivelsesfristen den 1. september.

 

Kontakt til SKAT

Hvis du har spørgsmål til indberetningen, kan du læse mere på SKATs hjemmeside www.skat.dk/tastselvselskab/ eller ved henvendelse til SKAT på telefonnr. 72 22 28 82

 

Kontakt vedrørende problemer med indberetninger

FSR følger løbende op på konkrete problemer med TastSelv-systemerne og gør blandt andet SKAT opmærksom på de problemstillinger, som medlemmerne indsender til FSR. Oplever du problemer i forbindelse med de digitale indberetninger i DIAS, hører FSR gerne dig.

 

Henvendelser bedes fremsendt til kbt@fsr.dk med beskrivelse og gerne billeddokumentation for fejlen.

Læs også mere om de seneste opdatering til DIAS her

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype