Nyheder

Opgør med nedetid og langsomme systemer, der går ud over revisorerne

Faglig nyhed42 nye forslag om digitalisering fra Virksomhedsforum for enklere regler skal gøre det lettere at kommunikere digitalt med myndighederne. FSR – danske revisorer har brugt revisorernes input i arbejdet med at stille en række forslag, som sætter fokus på blandt andet SKATs løsninger.

FSR - danske revisorerSkat

Sammen med en lang række andre organisationer har FSR – danske revisorer igennem Virksomhedsforum for enklere regler nu bedt regeringen og myndighederne om at gøre noget ved blandt andet nedetider og langsommelige offentlige IT-systemer.

Samlet set består pakken fra Virksomhedsforum af 42 forslag på digitaliseringsområdet, som den 16. juni blev sendt videre til regeringen. Forslagene bygger i høj grad på konstruktive henvendelser, som FSR – danske revisorer og de øvrige organisationer har modtaget fra medlemmer, der både har oplyst om uhensigtsmæssige løsninger og forslag til forbedringer. Det er sket som et led i kampagnen ”Mindre bøvl – mere business”, som er afviklet sammen med Dansk Erhverv.

”Selvangivelseskladder, der ikke kan gemmes, fejl ved login, IT-systemer der kører langsomt og smider brugeren af midt i en indberetning. Listen over de problemer revisorerne oplever i den digitale dialog med det offentlige er lang,” siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer og medlem af virksomhedsforum, Tom Vile Jensen.

Forslagene fra Virksomhedsforum adresserer en række konkrete offentlige løsninger, som eksempelvis selskabsselvangivelsen, Nemrefusion og indberetninger til Danmarks Statistik. Derudover er der en række generelle forslag, som fokuserer på at styrke brugervenligheden af de offentlige løsninger.

”Vi har fået mange henvendelser fra medlemmerne, og dermed masser af input til forbedringer af de offentlige IT-systemer. Vi har brugt de mange input til at stille en række forslag, der sætter fokus på de digitale løsninger hos det offentlige, som ofte giver bøvl for revisorer og andre rådgivere, Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at de mange andre organisationer har tilsluttet sig vores forslag – det giver bedre gennemslagskraft” siger Tom Vile Jensen.

Nogle af de vigtigste forslag for revisorernes arbejde i forslagskataloget er følgende:

 

Se alle forslagene på http://enklereregler.dk/

Forslagene har numrene 649-690 i det samlede katalog.

 

Oplever du som revisor problemer med IT-løsninger, eller har du konstruktive forbedringsforslag, kan du fremsende disse til kbt@fsr.dk med beskrivelse og gerne billeddokumentation for evt. fejl.

Om virksomhedsforum for enklere regler
Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der kan pege på områder, hvor reglerne opleves som unødvendigt omkostningsbebyrdende, eller hvor erhvervslivets dialog med offentlige myndigheder kan forenkles.
Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Digitaliseringstema - deltagerne i arbejdsgruppen
Dansk Erhverv
Dansk Industri
FSR – danske revisorer
Landbrug og Fødevarer
ASE
LO/HK
Håndværksrådet
Finansdanmark
Marianne Lage, medlem af Virksomhedsforum for enklere regler
Ann Frederiksen, medlem af Virksomhedsforum for enklere regler
Janicke Schultz-Petersen, medlem af Virksomhedsforum for enklere regler


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype