SR-Skat - leder

SR-Skat overvåger skatteudviklingen i Danmark og internationalt og udgives af Karnov Group i samarbejde med FSR - danske revisorer. 

Hvert nummer indeholder et resumé af vigtige nye love, bekendtgørelser og styresignaler på skatteområdet. Herudover er de relevante, seneste afgørelser og domme fra domstolene, Landsskatteretten og Skatterådet kommenteret. Alt sammen suppleres og perspektiveres med fyldige artikler, som analyserer og fortolker udviklingen - og hvor der især fokuseres på de praktiske konsekvenser.

Skat er et kompliceret fagområde, men vores eksperter ”oversætter” de vanskelige regler til et sprog, der er til at forstå.

SR-Skat udkommer 6 gange årligt.

SR-Skat redigeres af ansv. redaktør, statsautoriseret revisor Bjarne Gimsing, professor Jane Bolander, statsautoriseret revisor Klaus Okholm, statsautoriseret revisor Asger Lehmann Høj og skattekonsulent i FSR Mette Bøgh Larsen.

Henvendelser til redaktionen kan ske på kbt@fsr.dk

Til venstre finder du ledere fra SR-Skat.

 

 

 

Viser 1 til 21 af totalt 21 resultater

Sorter listen