Skatteudvalget

Udvalgets formål er at bidrage til at varetage revisorstandens interesser på det skattemæssige område. Skatteudvalget skal arbejde for, at skattelovgivningen og SKAT’s administration heraf er så klar og forudsigelig som mulig, at overvåge at der i lovgivning og administration opretholdes en høj grad af retssikkerhed.

Skat

Du kan her læse mere om Skatteudvalget.