Ugeresumé - Skatter og afgifter

Viser 1 til 432 af totalt 432 resultater

Sorter listen

Ugeresumé -skatter og afgifter

Du kan under denne overskrift finde korte resuméer af den seneste uges nyheder inden for skatte- og afgiftsområdet. 

Der er således bl.a. resuméer af alle lovforslag, såvel fremsatte som vedtagne, domme, kendelser fra Landsskatteretten, bindende svar fra Skatterådet samt afgørelser, styresignaler og andre meddelelser fra SKAT.

Til hvert af de korte resuméer er der knyttet links til mere udførlige referater. Oversigten er udarbejdet af FSR og er kun tilgængelig for FSRs medlemmer.

Oversigten bliver udarbejdet hver uge og samles i slutningen af året til en samlet fil, hvor alle årets skattenyheder kan findes.  

Nyhederne redigeres ikke efter den første offentliggørelse og der kan derfor forekomme historiske resuméer, der er forældede eller er ændret ved en senere dom, afgørelse eller lovændring.

Ugeresuméerne er tilgængelige fra 2002 og frem. De links, der findes i filerne vedr. 2002-2005, virker dog kun i begrænset omfang. Dette skyldes, at SKAT i 2005 skiftede til en ny hjemmeside.

Såfremt du søger en af de nævnte afgørelser i årene 2002-2005, og linket ikke virker, kan du finde afgørelsen, dommen mv. på følgende link: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=157408&vId=0&i=10