FSR-Årsagsanalyse

FSR – danske revisorer har udviklet et værktøj, som på en simpel måde gør revisorerne i stand til at gennemføre en årsagsanalyse til identifikation, forklaring og løsning af fejl i processer og procedurer på revisionskontoret. Læs mere i pjecen til højre.

Kvalitet

Analysediagram til FSR - Årsagsanalyse

Værktøjet kan være med til at give input i forhold til at styrke den interne overvågning på revisionskontoret. Basalt set går værktøjet ud på at finde ind til grundårsagen ved en given mangel eller fejl, og derefter få håndteret denne grundårsag. Herved undgår virksomheden at begå den samme fejl to gange.

Når du skal i gang med værktøjet, følger du fem trin i analysediagrammet ovenfor.

Rigtig god læse- og arbejdslyst!