Konsekvenser for foreningens medlemmer

FSR – danske revisorers bestyrelses forslag til en vedtægtsændring går ud på, at medlemsvirksomheder, som af Revisortilsynet er indbragte for Revisornævnet, skal offentliggøre dette på hjemmeside og i årsrapport. Her på siden får du svar på, hvilke konsekvenser det får for foreningens medlemmer.

 • Hvordan adskiller bestyrelsens nuværende forslag til vedtægtsændring sig fra det oprindelige forslag?
  Læs svaret
 • Skal revisionsvirksomheden offentliggøre en sag, hvor både revisor personligt og revisionsvirksomheden er indbragt for Revisornævnet af Revisortilsynet?
  Læs svaret
 • I hvilke situationer indbringer Revisortilsynet en revisionsvirksomhed for Revisornævnet som følge af kvalitetskontrollen?
  Læs svaret
 • Hvorledes er praksis for indbringelse i de situationer, hvor der er tale om en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed, hvor såvel virksomheden som revisor personligt indbringes for nævnet?
  Læs svaret
 • Hvorfor skal offentliggørelsen allerede ske ved Revisortilsynets indbringelse for Revisornævnet og ikke afvente, at Revisornævnet afsiger sin kendelse?
  Læs svaret
 • Hvor mange revisionsvirksomheder vil på årsbasis blive berørt af den nye vedtægtsbestemmelse?
  Læs svaret
 • Hvilke yderligere krav stiller forslaget til de revisionsvirksomheder, der er omfattet af revisorlovens § 27 om gennemsigtighedsrapport?
  Læs svaret
 • Hvor skal revisionsvirksomheden offentliggøre resultatet?
  Læs svaret
 • I hvor lang tid skal revisionsvirksomheden offentliggøre en indbringelse?
  Læs svaret
 • Er der situationer, hvor offentliggørelsen kan slettes inden 12 måneder?
  Læs svaret
 • Hvad gælder for de revisionsvirksomheder, der ikke er medlemmer af FSR – danske revisorer?
  Læs svaret
 • Hvornår træder den nye vedtægtsbestemmelse i kraft?
  Læs svaret