Nyheder

Erhvervsstyrelsen kontrollerer ulovlige lån i 1.600 selskaber

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen sender breve til 1.600 selskaber, som havde ulovlige lån i deres regnskaber for 2013. I brevet forklares, at styrelsen er opmærksom på, at selskabet har haft ulovlige lån, og styrelsen opfordrer selskaberne til at få bragt dette i orden, inden de afleverer årsrapporten for 2014.

Virksomhedsret

I løbet af foråret 2015 gennemfører Erhvervsstyrelsen en målrettet indsats mod selskaber, som har foretaget ulovlige udlån (også kaldet A-lån) til deres ejere eller ledelsesmedlemmer. Styrelsen breve direkte til 1.600 selskaber, som var blandt dem, der havde de største A-lån i 2013.

Revisorer finder hvert år tusindvis af disse lån, når de reviderer selskabernes årsrapporter, og Erhvervsstyrelsen finder lånene i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol.  Styrelsen har i en årrække haft A-lån som et særligt fokusområde i kontrolindsatsen, og har nu fået ressourcer til at tage nye metoder i brug for at komme den ulovlige praksis til livs.

Styrelsen er i gang med at sende breve direkte til 1.600 selskaber, som havde ulovlige lån i deres regnskaber for 2013. I brevet forklares, at styrelsen er opmærksom på, at selskabet har haft ulovlige lån, og styrelsen opfordrer selskaberne til at få bragt dette i orden, inden de afleverer årsrapporten for 2014.

Styrelsen vil følge op på brevene og kigger grundigt på årsrapporterne for 2014 fra de selskaber, som har fået brevene tilsendt.

Hvis de ulovlige A-lån også figurerer i 2014, kan selskabet forvente et påbud om at inddrive lånet, ligesom SKAT vil blive orienteret, og selskabet risikerer en politianmeldelse.

De øgede ressourcer til Erhvervsstyrelsen er et led i Finansloven for 2015 og i Erhvervsstyrelsens handlingsplan for en styrket tilsyns- og kontrolindsats på regnskabs-, revisions- og selskabsområdet, der blev udsendt i marts 2015.

Download orientering fra Erhvervsstyrelsen.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype