Nyheder

Forslag om betinget lovliggørelse af kapitalejerlån

Faglig nyhedErhvervs- og vækstministeren har fremsat lovforslag om bl.a. betinget lovliggørelse af kapitalejerlån. Der er ikke foreslået ændring af skattepligten for låntager.

Virksomhedsret

Erhvervs- og vækstministeren har d. 5. oktober 2016 fremsat lovforslag om ændringer af selskabsloven og årsregnskabsloven, herunder betinget lovliggørelse af kapitalejerlån. FSR-danske revisorer har været kritiske over for forslaget om betinget lovliggørelse, da dette gør det mere kompliceret pga. divergenser mellem selskabsretlig og skattemæssig behandling.

Det fremgår nu af høringsnotat fra Erhvervs- og vækstministeriet, at regeringen anerkender, at forslaget bør suppleres med en vejledningsindsats, der sikrer et øget kendskab til reglerne, herunder kendskab til at den selskabsretlige lovliggørelser ikke indebærer, at lovlige lån kan optages skattefrit.

Flere af høringsparterne pegede på, at det er uhensigtsmæssigt at lovliggøre kapitalejerlån selskabsretligt uden samtidig at ophæve skattepligten for kapitalejerlån, eller for kapitalejerlån, hvor det kan godtgøres, at låntager ikke har en intention om at tilbagebetale lånet.

Flere høringsparter bemærkede, at forslaget ikke indebærer en erhvervsmæssig eller konkurrencemæssig fordel for danske selskaber, og påpeger, at en selskabsretlig lovliggørelse er uhensigtsmæssig uden en lempelse af de skattemæssige regler.

I øvrigt fremgår det, at regeringen ikke finder, at der for selskaber, der har fravalgt revision, er behov for at indføre særlige krav om, at revisor skal påse, at betingelserne for at yde et kapitalejerlån er opfyldt. Det er således regeringens opfattelse, at den foreslåede selskabsretlige lovliggørelse, herunder de foreslåede betingelser på forsvarlig vis varetager hensynet til selskabets kreditorer m.fl. Et krav om at revisor skal påse, at betingelserne er opfyldt vil, ifølge regeringen, være en unødvendig byrde.

Se høringsnotatet her.

Se tidligere nyhed om høringsudkastet til lovforslag her.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype