FSR's Finansielle Udvalg

Det er udvalgets formål at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for den finansielle branche, af betydning for revisors virke og at understøtte kvaliteten af revision og erklæringsafgivelse inden for den finansielle branche.

Du kan her læse mere om FSRs Finansielle Udvalg.