Nyheder

Aktuelle udfordringer i finansiel sektor - kursus i København den 9. juni 2015

Faglig nyhedFSR - danske revisorer holder igen i år et aktuelt kursus om finansiel lovgivning og udfordringer i finansiel sektor. Kurset omhandler emner, som er obligatoriske for certificerede revisorer, men er også relevant for andre med interesse i denne sektor.

Virksomhedsret

Den 9. juni 2015 afholder FSR – danske revisorer kursus for revisorer i den finansielle sektor. Kurset er også relevant for andre med interesse i seneste nyt om lovgivning for de finansielle virksomheder. Kurset kan indgå som en del af de 180 obligatoriske efteruddannelsestimer, der påkræves certificerede revisorer over 3 år, jf. § 5 i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.

EU-reguleringen og den nationale regulering har i høj grad ændret sig i de seneste år i den finansielle sektor, og det er derfor vigtigt, at revisor holder sig opdateret om den nyeste lovgivning og myndighedernes tilsynspraksis.

På kurset gives en dybere indsigt i den reguleringsmæssige ramme for de finansielle virksomheder. Der vil i år være fokus på aflønningsregler, hvidvaskreglerne, reglerne for værdipapirhandel (MiFID II), revisionskomiteernes rolle i finansielle virksomheder, dialogen mellem revisor og finansinspektører, fremtidsudsigterne for de finansielle virksomheder og hvad vi kan lære fra den finansielle krise.

Kurset vil have en varighed á 10 timer. Alle foredragsholdere er ved at være på plads

Kurset bliver afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Tilmeld dig kurset her

Programmet for kurset indeholder følgende indlæg:

Overblik over den tværgående regulering af den finansielle branche med udgangspunk i lov om finansiel virksomhed og nyere tilsynspraksis. Der vil bl.a. være fokus på aflønningsregler, nylige afgørelser, nyt fra Finanstilsynet, tilsynets strategi (”tilsyn med kant”), certificeringsregler v/Finanstilsynet

 

Hvidvask-regler og praksis – særligt i relation til revisor og den finansielle sektor v/Finanstilsynet

 

Værdipapirhandel og MiFID II v/advokat

 

De nye revisorregler – og betydningen for revision i finansiel sektor - som følge af EU's forordning om revision i virksomheder af offentlig interesse v/medlem af Revisorkommissionen

 

 

Revisionskomiteernes rolle i finansielle virksomheder v/en certificeret, statsaut. revisor og et medlem af en revisionskomite

 

Dialog og samspil mellem finansinspektører og revisor – gode og mindre gode erfaringer   v/et medlem af FSR's finansielle udvalg og en finansinspektør

 

Den finansielle sektors fremtidsudsigter v/forsker på Aalborg Universitet

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype