Nyheder

Blockchains effektiviserer og øger cybersikkerheden

Faglig nyhedBlockchain har været meget omdiskuteret det seneste års tid. Blockchains anses blandt nogle eksperter som værende den største innovation siden internettet. Blockchains blev første gang anvendt i praksis som understøttelse til den digitale valuta, bitcoin.

Virksomhedsret

Teknologien bygger kort fortalt på at samtlige transaktioner og overførsler gemmes i en blockchain med et såkaldt ”hash”, hvilket skal forstås som et digitalt fingeraftryk af den tidligere block. Transaktionerne lagres i en kæde således, at ihændehaveren har mulighed for, at se informationer om tidligere transaktioner med den konkrete valuta. Krypteret bindeled sikrer, at det ikke er muligt at hacke sig ind i kæden, uden at dette vil blive opdaget af ihændehaveren.

Derudover sikres det høje valideringsniveau ved at både modtager og afsender samt dokumentation for transaktionen holdes i blockchain-systemet. Data fra systemet vil derfor som udgangspunkt være valide og kan således anvendes i regnskabsopgørelser vedrørende virksomheders omsætning, skat, nøgletal med mere.

Inden for finansielle tjenesteydelser anses blockchains for at kunne give en hurtigere og mere effektiv afvikling. Dette vil blandt andet komme til udtryk ved overførsel af ejerskab til aktier og andre finansielle instrumenter. På baggrund af dette er blockchains således oplagt ved offentligt udbud af aktier.  

Overordnet er fordelene ved teknologien mange. Det vurderes samlet set, at teknologien vil resultere i hurtigere og billigere grænseoverskridende transaktioner, reduceret risiko for svindel og hacking samt lave omkostninger til vedligeholdelse og administration af systemer.

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), der i USA fungerer som en uafhængig og non-profit organisation, har i januar 2017 udgivet en rapport om brugen af Distributed ledger technology, som er en anden betegnelse for blockchain. På sigt vurderes teknologien at kunne erstatte den traditionelle og centrale infrastruktur i den finansielle sektor.

Rapporten behandler en række spørgsmål og aspekter vedrørende en kommende blockchain-verden.
Læs rapporten her.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype