Nyheder

Fortsat udfordringer i den finansielle sektor

Faglig nyhedAktuelle udfordringer er der mange af i den finansielle sektor. Nye regler om regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter, ændringer af revisionsbekendtgørelsen og krav til revisors uafhængighed og etiske adfærd er blandt de mange udfordringer, som ledelse og revisorer står over for.

VirksomhedsretArrangementer

Nye komplekse regler og udfordringer i øvrigt er der mange af i den finansielle sektor.

Misbrug af den finansielle sektor til hvidvask af penge og uheldige sager om kunderådgivning er blandt emner, der har sat den finansielle sektor i søgelyset. Hvordan håndterer bankerne deres samfundsansvar, og hvordan genopbygges tilliden til den finansielle sektor? Og hvordan forholder revisor sig til de aktuelle udfordringer?

På FSR – danske revisorers kursus om revision, god ledelsesskik og regnskabsaflæggelse i penge- og realkreditinstitutter den 12. november 2019, Radisson Blu Scandinavia, København S, er der blandt andet fokus på Nationalbankens nye kreditregister, på struktur og opkøb i banksektoren, outsourcing af driftsopgaver, øgede krav til revisors uafhængighed og etiske adfærd samt erfaringer med Key Audit Matters i europæiske banker.

PROGRAM:

København den 12. november 2019

9.00-9.10

Velkomst
Henrik Bjørn, Beierholm, medlem af FSR - danske revisorers finansielle udvalg

9.10-9.55

Bankernes samfundsansvar
Tillid - det lange seje træk, hvidvask, kunderådgivning, krav til bankers ledelseskompetencer
Ane Arnth Jensen, Finans Danmark

9.55-10.40

Nationalbankens kreditregister
Birigtte Buchholst, Danmark Nationalbank

10.40-11.00

PAUSE

11.00-11.45

Struktur og opkøb i banksektoren
Nicolas Rohde, BankResearch A/S

11.45-12.30

Outsourcing
Kim Stormly Hansen, Nykredit

12.30-13.15

FROKOST

13.15-14.00

Uafhængighed og aktuelle etiske problemstillinger
Anders Duedahl-Olesen, EY, medlem af FSR – danske revisorers etikudvalg

14.00-14.45

Key Audit Matters in European banks
Ben Renier, Accountancy Europe

14.45-15.15

PAUSE

15.15-16.00

Nyt fra Finanstilsynet
Herunder IFRS 9-erfaringer, ny rev.bek., FT’s indsatsområder ift banker, regnskabskontrol, ny IBOR-referencerente
Karen Abelskov

16.00-16.45

Compliance in a Danish context -Trust and confidence vs. control v/Philippe Vollot, Danske Bank

16.45-17.00

Afslutning
Henrik Bjørn

FSR - danske revisorer holder tillige et kursus om revision, god ledelsesskik og regnskabsaflæggelse i forsikringsselskaber og pensionskasser den 13. november 2019 samme sted. På kurset orienterer Finanstilsynet og Forsikring & Pension samt repræsentanter for branchen om de aktuelle udfordringer for forsikringsselskaber, pensionskasser og revisorer i denne branche.

Tilmelding til kurserne kan ske via www.fsr.dk, Kurser & Arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype