Nyheder

Flere udfordringer i den finansielle sektor

Faglig nyhedUdviklingen i lovregler og udfordringer i øvrigt er der mange af i den finansielle sektor. Nye nedskrivningsregler og cybertruslen er nogle af de udfordringer der påvirker regnskabsaflæggelse og revision i bankerne.

VirksomhedsretDigitalisering

IFRS 9 om finansielle instrumenter er trådt i kraft for regnskabsåret 2018. IFRS 9 medfører en principbaseret tilgang til indregning og måling af finansielle instrumenter. Udgangspunktet for værdiforringelse af finansielle aktiver efter IFRS 9 er et ”Expected Loss”-princip i modsætning til det tidligere gældende ”Incurred Loss”-princip i IAS 39. Den nye værdiforringelsesmodel skal føre til en mere rettidig indregning af forventede kredittab på for eksempel udlån.

Nye regnskabsregler er ikke det eneste emne, som virksomheder og revisorer i den finansielle sektor skal være opmærksomme på i denne tid. Center for Cybersikkerhed fastslog i en rapport fra august 2018, at risikoen for cyberkriminalitet i den finansielle sektor er meget høj. Systematiske og avancerede cyberangreb mod den finansielle sektor kan svække tilliden til aktørerne og i værste fald true stabiliteten på markederne. Men hvordan skal revisor forholde sig til cybertruslen i den finansielle sektor? På FSR – danske revisorers kursus om revision og regnskabsaflæggelse i penge- og realkreditinstitutter den 13. november 2018, Scandic Sydhavnen, København, er der blandet andet fokus på IT-kontroller og revisors rolle i kampen mod cyberkriminalitet. På kurset vil du desuden opnå større indsigt i anvendelsen af de nye nedskrivningsregler i IFRS 9. Repræsentanter fra banksektoren vil på kurset redegøre for deres proces med implementeringen af IFRS 9, ligesom der vil være oplæg fra blandt andre Finanstilsynet, Center for Cybersikkerhed og Nykredit om de aktuelle udfordringer i den finansielle sektor såsom risici ved engagementer i landbruget og i ejendomssektoren.

Tilmeld dig kurset om revision og regnskabsaflæggelse i penge- og realkreditinstitutter via kursusplanlæggeren her.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype