Nyheder

Ny vejledning om nøgletal - hvad betyder den for finansielle virksomheder?

Faglig nyhedDer er de senere år ændret meget i de reguleringsmæssige rammer for banker og forsikringsselskabers kapitalforhold. Der er også kommet nye rentemarkedsprodukter. Hvad betyder det for beregning af regnskabsmæssige nøgletal?

Virksomhedsret

Finansforeningen (tidligere Den Danske Finansanalytikerforening) udsendte i april 2015 en ny vejledning om beregning af regnskabsmæssige nøgletal - "Anbefalinger og Nøgletal 2015".

Vejledningen anbefaler, at der udarbejdes særlige nøgletal for finansielle virksomheder under hensyntagen til disse virksomheders særlige forretningsmodel, herunder særlige regler om kapitalforhold mv.

I lyset af de nye lovkrav om kapitalkrav og nye mulige kapitalinstrumenter samt markedsrenteprodukter har Finansforeningen tilpasset nøgletalsvejledningens kapitler om nøgletal i pengeinstitutter henholdsvis forsikringsselskaber. Der er således tale om ændringer og nye beskrivelser samt nye nøgletal i forhold til den tidligere version af vejledningen fra 2010.

For pengeinstitutternes nøgletal har det bl.a. betydning, at Finanstilsynet nu tillader, at bankerne kan udstede betinget konvertible obligationer (CoCo-instrumenter), der ved på forhånd fastlagte trigger-niveauer (typisk på kapitaldækningen) enten tvangskonverteres til aktier eller nedskrives. Flere banker har benyttet sig af CoCo-instrumenter og den regnskabsmæssige behandling har været noget forskellig, da betingelserne knyttet til instrumentet kan variere fra bank til bank.

Aktiviteter vedrørende livsforsikring indgår ofte i danske børsnoterede banker eller i skadesforsikringsselskabers regnskaber, idet der ikke er danske børsnoterede livforsikringsselskaber. Finansforeningen påpeger, at informationsniveauet bør øges, og det anbefales, at livregnskabet dekomponeres i operationelle enheder.

På FSR - danske revisorers kurser om revision, regnskabsaflæggelse og god ledelsesskik i pengeinstitutter henholdsvis forsikringsselskaber den 16. og 17. november 2015 er der indlæg fra Finansforeningen om den nye nøgletalsvejlednings betydning i relation til analyse af finansielle virksomheders regnskaber.

Tilmeld dig kurset vedrørende pengeinstitutter her.

Tilmeld dig kurset vedrørende forsikringsselskaber her.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype