Nyheder

Vejledning om forsigtig kreditvurdering ved boliglån i vækstområder

Faglig nyhedFinanstilsynet har udstedt en vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder. Vejledningen skal sikre, at kreditbeslutninger bliver baseret på robustheden i kundernes økonomiske forhold ved belåning til ejer- og andelsboliger. Ved vurdering af kundens økonomiske forhold skal der tages højde for, at kundens økonomi kan klare en stigning i renten og/eller et fald i boligens værdi.

Virksomhedsret

Baggrunden for vejledningen er de stigende boligpriser i København og Århus sammen med et lavere renteniveau. Vejledningen er baseret på god praksis i penge- og realkreditinstitutter. Finanstilsynet har forud for udsendelsen af vejledningen spurgt 16 institutter om deres inddragelse af fald i boligværdi og/eller omsættelighed i Århus og København ved finansiering af boligkøb i disse byer. Vejledningen er baseret på en vurdering af god praksis i disse institutter. 

Finanstilsynet har på baggrund af hørringssvar til et udkast til vejledningen præciseret følgende:

  • Alle kunder, der ønsker at købe bolig eller tillægsbelåne bolig i vækstområder, er omfattet af vejledningen. Således skal fx rentestress, jf. vejledningens punkt 1, indgå i beregningen af rådighedsbeløbet for alle kunder, der ønsker at belåne en ejerbolig i vækstområder. Kunder med en almindelig sund økonomi vil ikke blive berørt af vejledningen, idet disse kunder i forvejen har en tilstrækkelig robusthed i økonomien (fx positiv formue og tilstrækkeligt rådighedsbeløb efter rentestress). Vejledningen får derfor alene effekt for økonomisk følsomme kunder, der fx har en negativ formue eller en høj gældsfaktor.

  • Manglende overholdelse af vejledningens punkter ved bevilling af lån til kunder fører i sig selv ikke til, at kunden skal registreres med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) efter regnskabsreglerne eller markeres som svag.

  • Vejledningens punkter angiver de principper, som institutterne som hovedregel bør anvende i forbindelse med bevilling af udlån til privatkunders køb eller tillægsbelåning af ejerboliger og andelsboliger i vækstområder. Institutterne skal dog ikke nødvendigvis følge punkterne i vejledningen for samtlige kunder, der er omfattet af vejledningen, men kan vælge andre former for tiltag for at begrænse risikoen for instituttet og dets kunder. Institutterne forventes imidlertid i forbindelse med kreditvurderingen at tage højde for den særlige risiko, der vurderes at være ved udlån i vækstområderne for herigennem at sikre iagttagelse af forsigtighedsprincippet, der følger af ledelsesbekendtgørelsen. Når der under de enkelte punkter nedenfor er anført ”som hovedregel” eller ”bør”, indebærer det, at institutterne skal vælge andre former for tiltag for at begrænse risikoen for instituttet og dets kunder, hvis vejledningens punkter ikke følges. Disse andre former for tiltag skal begrænse risikoen i lige så høj grad som vejledningens punkter.

  • Finanstilsynet vil ved undersøgelser mv. tage højde for, at der kan være en vis implementeringsperiode som følge af, at vejledningens punkter kan kræve en tilpasning af systemer, forretningsgange mv.

De kommuner der er omfattet af vejledningen om udlån i vækstområder er: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk og Aarhus.

 

Læs hele vejledningen her

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype