Nyheder

EU-Kommissionen ønsker at gentænke hele EU-selskabsretten

Faglig nyhedEU-Kommissionen er i færd med at gentænke hele set-up'et for EU's selskabsretlige direktiver. I den forbindelse har Kommissionen sendt et spørgeskema i høring, som er åben for alle interesserede stakeholders. Svarfristen over for EU-Kommissionen er 14. maj 2012.

Virksomhedsret

EU-Kommissionen har siden ultimo 2010 arbejdet på overvejelser om at gentænke hele set-up'et for EU's selskabsretlige regulering.

EU-selskabsretten består i dag af en lang række selskabsretlige direktiver, herunder direktiver om stiftelse, kapital, fusioner, spaltning, filialer, enkeltmandsselskaber, overtagelsestilbud, årsregnskaber og koncernregnskaber samt lovpligtig revision.

Gentænkningen af EU-selskabsretten skal ses i lyset af, at det de senere år har vist sig meget vanskeligt med fremdrift inden for EU-selskabsretsområdet. Flere initiativer fra Kommissionen har lidt skibbrud, bl.a. forslaget om et europæisk privat selskab (PSE).

EU-Kommissionen har som et led i disse overvejelser udsendt et spørgeskema om "Consultation on the future of European Company Law".

Spørgeskemaet indeholder en række helt overordnede punkter om holdninger til forskellige aspekter af EU's regulering på det selskabsretlige område.

Herunder om holdninger til formålet med europæisk selskabsretlig regulering, anvendelsesområde for EU-selskabsretten, om EU fremover fortsat skal udarbejde selskabsretlige direktiver eller snarere anvende andre retlige instrumenter såsom henstillinger til medlemslandene, behovet for grænseoverskridende flytning af hjemsted, erfaringerne med de særlige europæiske selskabsformer (SE, SCE mv.).

Svarfristen over for EU-Kommissionen er den 14. maj 2012.

FSR påtænker via foreningens selskabsretsgruppe at besvare relevante dele af spørgeskemaet. Medlemmer og andre interesserede er meget velkomne til at sende kommentarer til osj@fsr.dk - helst inden 1. maj 2012.

EU-Kommissionens spørgeskema: Future of European Company Law. Februar 2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype