Nyheder

Sammenkobling af europæiske selskabsregistre er vedtaget

Faglig nyhedEU-direktiv om sammenkobling af de nationale europæiske selskabsregistre er vedtaget. Det skal være muligt at søge oplysninger om selskaber og filialer på tværs af EU's landegrænser. Direktivet skal gennemføres inden juli 2014.

Virksomhedsret

EU-direktivet om sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre er nu vedtaget og offentliggjort i EU-Tidende.

Formålet med direktivet er at forbedre adgangen til selskabsoplysninger på tværs af landegrænserne i EU samt at sikre, at der i filialernes registre opbevares ajourførte oplysninger om ejerselskabet samt at der etableres klare kommunikationskanaler mellem registrene ved grænseoverskridende registreringer.

Ifølge direktivet skal medlemsstaternes registre gøres interoperable ved hjælp af en platform, hvorigennem de nationale registre kan opkobles på tværs. Platformen indeholder en grænseflade, som alle nationale registre skal benytte, og skal fungere som en elektronisk kvikskranke. Selskaber og deres filialer i andre medlemsstater skal have en unik identifikator, der muliggør en utvetydig identifikation inden for EU.

En fordel ved sammenkoblingen vil fx være, at man undgår den situation - som har kunnet forekomme - at et selskab er opløst i et medlemsland, men selskabets filialer i andre medlemslande er fortsat med at være registrerede i de pågældende andre medlemslandes selskabsregistre, idet der ikke automatisk er tilgået en information til disse landes registre om, at ejerselskabet er opløst.

Platformen skal kunne håndtere forespørgsler fra individuelle brugere vedrørende de oplysninger om selskaber og deres filialer, der er lagret i de nationale registre. Det skal være muligt at præsentere resultater af søgninger på en fælles portal på alle officielle EU-sprog.

Både EU og medlemslandene deltager i finansieringen af sammenkoblingssystemet. Medlemsstaterne skal fortsat have ret til at opkræve gebyrer for adgang til oplysningerne om selskaber.

Direktivet skal være genenmført i EU-landene senest den 7. juli 2014.

Direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om sammenkobling af selskabsregistre. EU-Tidende L 156/16. juni 2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype