Nyheder

Finansieringshjælp til store virksomheder - opdateret

Vækstfonden kan yde en kautionsordning for store virksomheder. Artiklen er nu opdateret med mere detaljeret information fra Vækstfonden.

Finansiering

Artiklen er en opdateret udgave af samme artikel fra onsdag den 18. marts 2020

For en uge siden udgav FSR – danske revisorer en artikel om, at Vækstfonden nu yder kaution for lån eller kreditter i banken til store virksomheder. Nu er artiklen opdateret med flere kriterier, hvilke oplysninger banken skal bruge med videre.  

Mange virksomheder er ramt på deres indtjening som en følge af coronakrisen. Derfor kautionerer Vækstfonden for store virksomheders lån og kreditter i pengeinstituttet, leasingselskabet med videre (fremover benævnt banken), som skal dække der deres omsætningstab. Kautionen fungerer som sikkerhed for banken, og det bør give virksomhederne lettere adgang til at få løftet deres finansieringsbehov. 

Vi forventer at afholde et eller flere webinars i samarbejde med Vækstfonden om COVID19-garanti til store virksomheder. Vi udsender en nyhedsmail straks vi har datoerne på plads.

Hvem kan få kautionen?
Store virksomheder kan, uanset hvilken branche de er i, få Vækstfondens COVID19-kaution.

Det gælder både for danske, grønlandske og færøske virksomheder.

Store virksomheder defineres her som virksomheder med over 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på mere end 372 millioner kroner eller en balancesum på over 320 millioner kroner om året.

Derudover oplyser Vækstfonden om, at de alene kan kautionere for kreditværdige virksomheder på ansøgningstidspunktet og virksomheder, som ikke defineres som kriseramte eller eksempelvis pr. 1. januar 2020 er opført i banken som havende objektive indikationer på værdiforringelse (OIV).

Krav til omsætningstab
Med ordningen stiller Vækstfonden garanti på 70 procent af bankernes nye lån eller driftskredit til virksomheder. Vækstfonden stiller garanti på 70 procent for større virksomheders lån eller kredit i banken, der skal have dækket et tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 procent som følge af coronakrisen.

Omsætningstabet, der skal dækkes, skal være beregnet på grundlag af realiseret eller forventet omsætningstab i en periode på minimum 14 dage fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Bemærk, at en virksomhed godt kan få kaution flere gange, men ikke for den samme periode.

Det forventede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019.

Når virksomheder udregner deres omsætningstab, skal de fraregne den kompensation for tab, som de forventer at modtage fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Hvis der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019 opgør banken skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Vækstfonden skal informeres om den endelige opgørelse af omsætningstabet. Ender virksomhedernes tab med at være lavere end forventet, reduceres garantien tilsvarende. Ved omsætningstab under de 30 procent, vil garantien helt bortfalde. Bemærk desuden, at lån, Vækstfonden kautionerer for, ikke kan anvendes til at afdrage eller nedbringe virksomhedens øvrige kreditfaciliteter.

Materiale til banken og Vækstfonden
Som noget nyt informerer Vækstfonden om, at ansøgningen skal fremsendes med følgende information om virksomheden:

1. En engagement- og sikkerhedsoversigt

2. Bevilget kreditindstilling, inklusiv ratingklasse

3. Likviditetsbudget

4. Koncerndiagram

Løbetid og pris
Kautionen har en løbetid op til syv år og nedskrives årlig lineært i løbetiden.

Prisen for en COVID-19-kaution for store virksomheder består af en stiftelsesprovision på 0,25 procent af finansieringsbeløbet samt en årlig provision af finansieringsbeløbet, der fastsættes på baggrund af den aktuelle kreditvurdering af virksomheden.

Kreditvurderingen foretages af banken.

Første år bliver den årlige provision beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige provision nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

Den aktuelle provisionssats varierer efter risikoklasse i spændet mellem 2,00 procent for den laveste risikoklasse til 4,50 procent i den højeste risikoklasse.

Sådan søger virksomhederne
Virksomhederne kan ikke selv søge om garanti direkte gennem Vækstfonden. Garanti skal i stedet søges gennem virksomhedens bank eller finansieringsinstitut.

Virksomhederne skal derfor tale med banken eller finansieringsinstituttet om muligheder for at anvende COVID-19-garanti.

Bemærk, at responstiden er opdateret. Vækstfonden bestræber sig nu på at udarbejde en bekræftelse til pengeinstituttet inden for 24 timer ved garanti på lån for mindre end 100 millioner kroner og 48 timer ved garanti på lån for mere end 100 millioner kroner.

Der kan ikke søges om garanti efter d. 15. oktober 2020.

Flere informationer om garantiordningen for store virksomheder

Bekendtgørelse om garantiordning for udlån til store virksomheder (Link til retsinformation)

Bekendtgørelse om garantiordning for udlån til store virksomheder (pdf-fil)

Hvis du har spørgsmål til COVID-19 garantien kan du kontakte Vækstfonden direkte på  mail: covid19@vf.dk eller telefon: COVID-19-telefon:35 29 86 86

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype