Forslag til forbedringer

Vi opdaterer og forbedrer løbende værktøjet for at sikre, at de korrekte oplysninger vises.
Hvis du finder fejl i værktøjet eller har forslag til forbedringer, så send en mail til:

Jakob Holm

En stor del af oplysningerne i værktøjet trækkes direkte fra selskabernes digitale regnskaber. Der kan være forskelle i opstillingen af de digitale regnskaber, som betyder, at formateringen af oplysninger i værkøjet varierer.

Revisors erklæringer
- Hvad er forskellen?