Medlemsmøder, 1. - 25. juni 2018, AFHOLDT

Deltag på medlemsmøder i foråret

– Præsentation af ny rapport om ny teknologi og betydningen for revisorbranchen

I foreningen er det vores ambition at bidrage aktivt til, at revisorbranchen er på forkant og kdt på til en ny digital og datadrevet virkelig­ hed. Derfor har vi fået udarbejdet en rapport om den digitale transformations betydning for revisorbranchen. Rapporten beskriver den nyeste teknologiske udvikling og dens betydning for revisorbranchens ydelser og måde at drive forretning på. For eksempel brug af data analy­ tics til at forbedre kvaliteten af revisionen.

 

Rapporten er udarbejdet af et hold eksterne eksperter med indsigt i ny teknologi og dens betydning for revisorbranchen og kunderne.

 

Foreningen vil sammen med eksperterne afhol­ de en række medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor vi præsenterer rapportens indhold, og der vil re lejlighed dialog og spørgsmål.

Vores rolle som forening  er at bidrage til, at bran­ chen har de nødvendige rammevilkår og kompe­ tencer til at kunne ste mulighederne ved den nye teknologi og understøtte medlemmerne med uddannelse og værktøjer, som  hjælper dem i transformationen fra det analoge til det digitale.

Vi håber at medlemsmøderne kan give os yderli­gere input til det arbejde.

NB. Vi har et no-show fee på 500,-

Møderne er gratis for medlemmer af foreningen og ved deltagelse opnår du 2 OE-timer inden for revision.

Vi holder medlemsmøder følgende steder:

København  1. juni    Kl.     8.00­ - 10.00

Ringsted      1. juni    Kl. 14.00 - ­16.00

Kolding         8. juni    Kl. 14.00­ - 16.00

Odense        8. juni    Kl.   8.00­ - 10.00

Randers      25. juni    Kl. 15.00­ - 17.00

Holstebro    25. juni    Kl.   8.00­ - 10.00