Lokalforeningen FSR Trekanten inviterer til medlemsmøde med foredrag, AFHOLDT

Deltag den 18. april kl. 15.00 på Børkop Vandmølle

Indbydelse til medlemsmøde med foredrag  
Hermed inviteres medlemmer af FSR Trekanten til medlemsmøde. 
 

Arrangementet foregår:  
Onsdag, den 18. april 2018 kl. 15.00 på Børkop Vandmølle 
 

Dagsorden: 
 
15.00 - 18.00 Foredrag i skat v/Inge Langhave Jeppesen, professor Ph.d., Århus  Universitet

18.00 - 19.00 Indlæg af Charlotte Jepsen, adm. direktør FSR - danske revisorer. Indlægget vil bl.a. omhandle de store politiske sager, herunder revisionspligt, ny digital årsregnskabslov samt digitalisering

19.00 -  Afsluttende middag 
 
Deltagelse i arrangementet giver 4 timer til efteruddannelse i skat.

Hent programmet som pdf. 

Tilmelding:
Tilmelding til Elsa Baun Jensen på elb@bdo.dk snarest muligt og senest onsdag den 11. april 2018. 
Prisen for at deltage i arrangementet er 300 kr. 

Beløbet indbetales på kontonr. 2440 0440 124 321 – venligst anfør navn på betalingen. 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen i FSR Trekanten