Konferencen Sikkerhed og Revision 5.- 6. september 2019

Årets tema er "Muligheder, trusler og samarbejde"

Traditionelt set har sikkerhedsfolk og revisorer haft mere fokus på trusler end på muligheder ved anvendelse af it. Erkendelsen i dag er, at vi ikke kan sikre virksomhederne fuldstændigt mod truslerne, og vi i stedet skal arbejde på, at der er transparens og sammenhæng mellem de risici der accepteres og de muligheder som risikoaccept giver. Denne erkendelse gør det muligt i et åbent samarbejde, i og på tværs af virksomheder, at drøfte muligheder og trusler ved anvendelsen af it til virksomhedens bedste.

 

Vi har inviteret indlægsholdere som sætter fokus på muligheder og trusler samt hvorledes vi hensigtsmæssigt kan være med til at sikre løsninger for virksomhederne, der tager hensyn til begge dele og meget gerne i samarbejde indenfor og udenfor virksomheden. Det være sig i relation til såvel bestyrelsen som til leverandører af de seneste nye teknologier. Der vil være en blanding af hovedtalere med et lidt bredt orienterende perspektiv samt mere specialiserede indlæg i streams for henholdsvis sikkerhed, revision samt governance, risk og compliance.

 

Find programmet og tilmeld dig konferencen via fsr.dk/sikkerhed