CW* Revision - ny bruger

Grundlæggende funktioner, der styrer dig gennem revisionsprocessen

På kurset lærer du at anvende de grundlæggende funktioner i CW*Revision gennem hele revisionsprocessen fra planlægning over udførelse til de afsluttende arbejder og rapportering. Du lærer også at anvende CW*Revision ved review, udvidet gennemgang og assistanceopgaver.


Målgruppe
Dette kursus er for dig, der skal være bruger af CW*Revision, og som endnu ikke har anvendt eller kun i ringe grad har anvendt CaseWare.


Indhold
Læs mere om det konkrete indhold i kursusplanlæggeren


Underviser
Ekstern konsulent