Obligatorisk efteruddannelse

Uddannelse

I kursusudbuddet for 2019 fokuserer vi på:

  • Faglig viden, der går tæt på din hverdag
  • Aktuel viden der understøtter din forretning
  • Ny lovgivning omsat til praksis
  • Nye efteruddannelsesmuligheder bygget på de nye obligatoriske efteruddannelsesregler
  • Kvalificerede og erfarne undervisere
  • Praktiske eksempler og gode værktøjer.

Vores kursuskatalog for 2019 omfatter en lang række unikke kurser, der stiller skarpt på emner inden for revision, regnskab, skat, rådgivning, ledelse, branchedage og digitalisering. Størstedelen af kurserne holdes flere gange forskellige steder i landet. Vi afholder over 75 efteruddannelses-kurser hvert efterår.

  • Deltag fx. på vores Ajour!-kurser og bliv opdateret om de nyeste regler inden for revision, regnskab, skat og moms, selskabsret samt digitalisering.
  • Prøv et af vores flerdages kurser, hvor du får ny viden og har tid til at netværke
  • Tilmeld dig vores kurser, der stiller skarpt på fagspecifikke emner.
  • Udnyt de nye muligheder i de nye obligatoriske efteruddannelsesregler.