Forsikringsselskaber og pensionskasser (§7)

Få styr på de væsentligste ændringer, der er relevant for regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i forsikringsselskaber og pensionskasser.

Uddannelse

Kurset giver et overblik over regler om solvenskrav for forsikringsselskaber og kommer omkring ændringer i lovgivningen og praksis for revision af forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Programmet vil blive offentliggjort, når vi kommer tættere på afholdelsesdatoen.

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 17. november 2020