Kvalitet

Uddannelse

Vi udbyder tre forskellige kurser, der fokuserer på kvalitetskontrollen.

I september har vi kurset "Kvalitetskontrollen – kom godt igennem". Kurset er målrettet revisionsvirksomheder i SMV segmentet og er skræddersyet til praktikeren, der gerne vil holde sig ajour med de fejltyper, som oftest ses i kvalitetskontrollen.

Senere på sæsonen holder vi kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation", hvor vi ser på, hvornår revisors dokumentation for det udførte arbejde er tilstrækkelig og egnet samt Effektiv kvalitetsstyring i praksis - konkrete råd og redskaber som giver dig indblik i de centrale regler om revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem på firmaniveau og i kvalitetsstyring af revisionsopgaven.