Kvalitet

Uddannelse

Vi udbyder tre forskellige kurser, der fokuserer på kvalitetskontrollen.

I september har vi kurset "Kvalitetskontrollen – kom godt igennem". Kurset er målrettet revisionsvirksomheder i SMV segmentet og er skræddersyet til praktikeren, der gerne vil holde sig ajour med de fejltyper, som oftest ses i kvalitetskontrollen.

Senere på sæsonen holder vi kurset "Tilstrækkelig og egnet dokumentation" samt Praktisk revision af udvalgte områder,  hvor vi giver dig viden om, hvornår revisors dokumentation for det udførte arbejde er tilstrækkelig og egnet.