Praktisk revision af udvalgte områder

Kurset stiller skarpt på praktisk revision af udvalgte områder og giver dig viden om, hvornår revisors dokumentation for det udførte arbejde er tilstrækkelig og egnet

Uddannelse

Kurset vil blandt andet behandle følgende:

 • Revisionsdokumentation, regler
 • Afsagte revisornævnskendelser
 • Udvalgte områder:
  • Tilstrækkeligt kundekendskab og dokumentation heraf
  • Ny ISA 540, regnskabsmæssige skøn inkl. case i prof. skepsis
  • Igangværende arbejder
  • It-anvendelse
  • Varelager
  • Forpligtelser
  • Noteoplysninger
  • Kapitalejerlån
  • Kryptovaluta
  • Tilskuds-/projektregnskaber og forvaltningsrevision
 • Håndtering af henvendelser fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder

Afholdelse og tilmelding:

Århus den 5. november 2020

København den 26. november 2020