Omstruktureringer og succession - skattemæssige modeller

Få udfordret praktikken, og bliv skarp på skattemæssige problemstillinger ved omstruktureringer.

Uddannelse

Kurset gennemgår redskaberne til at yde en professionel rådgivning, der er i tråd med de seneste lovændringer og nyeste praksis.  Vi kommer blandt andet igennem disse emner:

  • Skattefri fusion/spaltning/tilførsel af aktiver
  • Skattefri aktieombytning
  •  Overdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/medarbejdere
  • A/B modeller
  • Udbytte, kapitalnedsættelse og tilbagesalg af aktier
  • Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
  • Bindende svar fra skattemyndighederne
  • Aktuelle afgørelser.

Undervejs indgår praktiske eksempler på rådgivning af kunder, der står overfor om­strukturering og generationsskifte.

Afholdelsessted og tilmelding offentliggøres snarest.