Virksomhedsskatteordningen og skattefri virksomhedsomdannelse

Skattestyrelsen har de sidste år lavet kontrolaktioner i forhold til skatteydere, der benytter virksomhedsskatteordningen. Af samme grund bør man som rådgiver have fuldt fokus på, hvordan man rådgiver sine kunder bedst muligt.

Uddannelse

paragraf

Kurset giver dig indblik i de seneste ændringer i virksomhedsskatteloven samt relevante afgørelser.

På kurset får du som deltager således viden om:

 • SKATs indsatsområde i forhold til virksomhedsskatteloven
 • Hvornår bør man vælge virksomhesordningen contra kapitalafkastordningen eller personskatteloven
 • Hvordan de seneste lovændringer af VSO håndteres i praksis
 • Optimering i virksomhedsskatteordningen
 • Udlån fra virksomhedsskatteordningen - seneste praksis
 • Investeringsmuligheder for midler i virksomhedsskatteordningen
 • Krav til erhvervsmæssig virksomhed - seneste praksis
 • Beskatning af opsparet overskud i VSL ved (tvungen) udtræden - periodisering
 • Nyt styresignal vedrørende udtagning af aktiver der fejlagtigt indgår i virksomhedsskatteordningen
 • Betingelserne for en skattefri virksomhedsomdannelse
 • Skal der foretages en skattefri eller skattepligtig omdannelse
 • Interessenter og skattefri omdannelse
 • Seneste praksis om virksomhedsskatteordningen og skattefri virksomhedsomdannelse

Undervisningen bliver suppleret med praktiske eksempler og cases. Det er et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor eller cand.merc.aud.

Afholdelse og tilmelding:

Roskilde - 11. november 2020

Trekantområdet - 3. december 2020