Revisors rådgivning om gave, arv og dødsbo

Bliv opdateret om nye regler og praksis - og klar til at møde udfordringerne ved at rådgive og gennemføre gaveover-dragelse, arv og dødsbo.

Uddannelse

Kurset koncentrerer sig om overdragelse af personligt ejede virksomheder og skat­ teaktiver til arvinger og ægtefæller ved generationsskifte af erhvervsmæssige virk­somheder. Du bliver opdateret med den nyeste lovgivning og praksis. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Værdiansættelse af virksomhedsaktiver og gæld
  • Værdiansættelse af kapitalandele
  • Beregninger iht. pengetanksreglen
  • Beregning af avancer, herunder genvundne afskrivninger og ejendomsavance
  • Opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
  • Beregning af gaveafgift og boafgift.

Afholdelsessted og tilmelding:

København - 28. oktober 2020

Jylland - 2. december 2020