Undervisningsmetoden

Fra tilegnelse af kvalifikationer til udvikling af kompetencer

SR-Akademiet er bygget på ønskerne om en bedre udvikling af :

 • praktisk grundlag og kompetencer
 • bedre kobling mellem teori og praksis
 • commitment fra alle interessenter
 • kontinuerlig læringsproces

De læringsmæssige mål – kompetenceniveau A og B
SR-Akademiet er bygget op omkring en pædagogisk model, der tager afsæt i en meget klar definition af et trins læringsmæssige mål:

 • Kompetenceniveau A: Hvad kan/skal kandidaten tilegne sig af viden, holdninger og kompetencer i løbet af selve undervisningen
 • Kompetenceniveau B: Hvad skal kandidaten have af kompetencer, holdninger og viden ved slutningen af undervisningen

For at flytte kandidaten fra kompetenceprofil A til B, stiller SR-Akademiet krav om stadig aktivitet fra kandidaten. Den nye viden skal tages i anvendelse og helst i virkelighedsnære situationer. Den pædagogiske model bygger således i høj grad på, at undervisningstrinene klæder kandidaten på til et vist niveau – men at de egentlige kompetencer opbygges når viden og holdninger anvendes i hverdagen.

Ud over tilstedeværelsesundervisningen er der overordentlig stor fokus på kandidatens egenlæring før og efter trinene, samt fokus på baglandets opbakning og support af dette.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142