AUD-udvalgene

AUD-udvalgene står for sociale og faglige arrangementer for deres medstuderende.

Cand.merc.aud.-studiet er omfattende og tidskrævende. Derfor hjælper FSR – danske revisorer med at stable AUD-udvalg på benene på alle universiteter. AUD-udvalgene står for at arrangere sociale arrangementer for CMA-studerende. Der bliver således årligt arrangeret forskellige events, hvor nye og gamle studerende kan mødes og skabe professionelle relationer. Derudover har der de sidste par år også været arrangeret studieture til blandt andet Shanghai og Bangkok. 

Der findes tre AUD-udvalg på Copenhagen Business School (CBS), Syddansk Universitet Kolding (SDU) og Aarhus Universitet (AU). 

Der har desværre ikke været tilslutning til et AUD-udvalg på Aalborg Universitet i år. Aalborg Universitet tilstræber, at mellem 25 og 50 pct. af alle forelæsninger er e-forelæsninger. Det vil sige, at store dele af undervisningen kan tilgås hjemmefra. Det manglende fysiske fremmøde på studiet  kan være baggrunden for fravalget af et AUD-udvalg.
FSR Studerende står gerne til rådighed ved oprettelsen af et nyt AUD-udvalg på Aalborg Universitet. 

Vil du være en del af AUD-udvalgene? Så tag endelig fat i Julie Rich, ansvarlig for FSR Studerende.