Forsikringer til medlemmer og ansatte

FSR – danske revisorer tilbyder et komplet forsikringsprogram, der dækker både din virksomhed, dine medarbejdere og dine private forsikringsbehov.

Pension og sundhedsforsikring hos Danica Pension
Vi har samarbejdet med Danica Pension om firmapensionsordninger, hvortil der kan knyttes en sundhedsforsikring. Er du ansat i en virksomhed uden firmapension, kan du i stedet tegne privat sundhedssikring i Danica Pension. Præmien er nede på under 2.000 kroner per år. Pension og sundhedssikring tegnes direkte hos Danica Pension.

Revisoransvar i en samlet pakke
Sammen med Marsh og HDI Danmark tilbyder vi en fordelagtig revisoransvarsforsikring, som koster ned til 6.500 kroner per godkendt revisor. Arbejder du som in-house revisor, tilbyder vi dækning for kun 1.900 kroner. Du kan læse mere her, og du kan nemt tegne forsikringerne på www.fsrforsikring.dk.

Gruppeliv og gruppeulykke
Som medlem kan du få en heltidsgruppeulykkesforsikring til dig og dine medarbejdere med en sum på op til 884.000 kroner. Du kan også sikre dig og dine medarbejdere en meget prisbillig gruppelivsordning via foreningens pulje i Forenede Gruppeliv

Og alle de andre forsikringer….
I samarbejde med Marsh tilbyder vi også alle de øvrige forsikringer, som din virksomhed, du eller dine medarbejdere har brug for. Du kan eksempelvis få en heldækkende erhvervsforsikring i Codan, der indeholder både den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt dækning af virksomhedens øvrige værdier. Medlemmer og ansatte i medlemsvirksomhederne kan også få tilbud på private forsikringer i Codan. Du kan tegne dem hver for sig, men du også kan få en rabat på op til 23,5 %, når du samler dem.


Hent brochuren "Komplet forsikringsprogram til revisorer"


Alle forsikringer tegnes via vores samarbejdspartnere. Til dækning af foreningens omkostninger modtager FSR –danske revisorer formidlingsprovisioner fra forsikringsselskaberne, når det drejer sig om revisoransvarsforsikring og garanti samt gruppeliv og gruppeulykke. FSR – danske revisorer modtager et markedsføringstilskud fra pensionsselskaberne. Foreningen modtager ikke provision på de øvrige erhvervs- og privatforsikringsprodukter. FSR – danske revisorer yder ikke rådgivning om valg af forsikring.