Nyt stort opslagsværk for revisorer om selskabsret

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er revisors nye grundbog i selskabsret.

RevisionRegnskabSMVVirksomhedsret

  Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er en praktisk håndbog for revisorer, advokater og andre rådgivere, og en grundbog i selskabsret til brug på bl.a. cand. merc. aud.-studierne på universiteterne og handelshøjskolerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen består overordnet af tre dele: en juridisk, en regnskabsmæssig og en revisions- og erklæringsmæssig del. Den juridiske del tager udgangspunkt i selskabsloven og lovbemærkningerne, samt bekendtgørelser udstedt i medfør af selskabsloven. Den regnskabsmæssige del inddrager tillige årsregnskabsloven og IFRS. Den revisions- og erklæringsmæssige del omfatter udover selskabsloven, revisorlovgivningen inkl. erklæringsbekendtgørelsen, internationale revisionsstandarder (ISA, ISRE, ISAE og ISRS) samt Erhvervsstyrelsens- og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang. Endvidere er relevante disciplinærretlige afgørelser og responsa inkluderet i den sidste del.

Bogen er udarbejdet for FSR – danske revisorers SMV-udvalg af en forfattergruppe bestående af følgende:

  • Partner, statsaut. revisor Anders Bisgaard, Beierholm og medlem af FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg
  • Partner, statsaut. revisor Eskild Nørregaard Jakobsen, Ernst & Young og formand for FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe
  • Partner, advokat Jens Steen Jensen, Kromann Reumert
  • Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen, Beierholm, ekstern lektor, Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Universitet og medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe
  • Executive director, statsaut. revisor Kim Tang Lassen, Ernst & Young og medlem af FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

FSR's Studie- og Understøttelsesfond har bidraget med bevilling til udgivelsen.

Selskabsretsudgivelsen er frit tilgængelig for foreningens medlemmer i en enkel digital version (pdf).

Samtidig trykkes bogen i et begrænset oplag, der allerede nu kan bestilles

Ved bestilling af den trykte bog inkluderes en digital version, som inkluderer diverse støtte- og referencematerialer, bl.a. FSR - danske revisorers erklæringseksempler inden for selskabsret.

Selskabskabsretsbogen er på ca. 850 sider og koster kr. 600,00 plus moms for medlemmer (ikke-medlemmer: kr. 950,00 inkl. moms), plus forsendelse. Ved samtidig bestilling af flere eksemplarer til samme medlemsvirksomhed ydes mængderabat: 5-9 ex = 10 %, 10-19 ex = 15 %, flere end 20 ex = 20 %.

Bestil Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner