Få styr på GDPR og bliv GDPR-rådgiver. Med Lexoforms kan du som medlemsvirksomhed hos FSR – danske revisorer få en online GDPR-løsning med medlemsfordele. Lexoforms hjælper dig med at leve op til persondataforordningens bestemmelser i din revisionsforretning og kan også anvendes som værktøj i forbindelse med GDPR- rådgivning – måske som et ny forretningsben i din virksomhed?

CybersikkerhedSMV

Lexoforms ApS udbyder en GDPR-løsning, et online persondataværktøj, med relevante dokumenter, standardtekster og skabeloner inkluderet, således at det er muligt at overholde compliancereglerne indenfor persondataforordningen.

Du kan bruge værktøjet internt i din egen revisionsforretning eller overfor dine kunder, når de efterspørger GDPR-rådgivning og derved fastholde og udbygge din kundebase.

Lexoforms udvikler en branchetilpasset løsning, hvor standarddokumenter er tilpasset revisorbranchen.
Lev op til kravene i Persondataloven

Lexoforms løsning indeholder et kortlægningsværktøj, der giver et overblik over virksomhedens IT-systemer og Persondata og dynamiske dokumenter, der automatisk bygger den lovpligtige GDPR-dokumentation baseret på dine input.

Det er muligt at samle og sende databehandleraftaler til digital underskrift samt tilgå kunder med et enkelt klik, ligesom kontrolmodulet udsender e-mailpåmindelser, om kommende opgaver, der giver tryghed og letter vedligeholdelsen fremadrettet.

Lexoforms vil gennem træning, løbende opdateringer og support sikre, at du som rådgiver bliver klædt på til at rådgive dine kunder om GDPR.
Som medlemsvirksomhed i FSR -danske revisorer, der vil rådgive om GDPR, kan du eksempelvis opnå:

* Introkursus til nye GDPR-rådgivere

* Lexoforms GDPR-løsning til internt brug og rådgiverværktøj

* Rådgiversupport og hotline

* Rabat på abonnement

Her kan du læse de fulde medlemsfordele og få linket der giver direkte adgang til medlemsfordelene (forbeholdt medlemsvirksomheder, benyt personligt medlemslogin)

Som ved enhver rådgivning skal du som revisor sikre dig, at din uafhængighed ikke er truet ved udførsel af opgaver omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2.
Som medlemsvirksomhed i FSR -danske revisorer, der vil benytte Lexoforms internt, kan du opnå:

* Rabat på abonnement

Her kan du læse de fulde medlemsfordele og få linket der giver direkte adgang til medlemsfordelene (forbeholdt medlemsvirksomheder, benyt personligt medlemslogin)

Medlemsvirksomheder kan opnå medlemsfordelen

Medlemsvirksomheder; en statsautoriseret revisionsvirksomhed, en registreret revisionsvirksomhed eller en godkendt revisionsvirksomhed som er medlem af FSR – danske revisorer, kan opnå rabat på abonnement og øvrige medlemsfordele hos Lexoforms til sig selv eller sin kunde.

Kontakt

Har du nogle generelle spørgsmål til Lexoforms eller vil du gerne høre mere om Lexoforms bedes du kontakte Kim Jensen.

Kim Jensen, CEO i Lexoforms

på telefon 78 700 801 eller

e-mail kij@lexoforms.com

 

 

Line Niebuhr, salg og support i Lexoforms

på telefon 78 700 811 eller 

e-mail lhn@lexoforms.com

Du kan også ringe på telefon 78 700 800 eller skrive en mail til info@lexoforms.com

 

 

Her kan du læse mere om Lexoforms.