Du kan som medlemsvirksomhed hos FSR – danske revisorer få et gratis revisormodul og rabat hos e-inkasso eller opnå rabat til dine kunder

SMV

e-inkasso Danmark ApS er et onlinebaseret software til inddrivelse af økonomiske tilgodehavender. Et gør-det-selv inkassoværktøj.

Trænger dine kunder til en bedre debitoropfølgning? Ved at bruge e-inkasso kan du opgradere din rådgivning indenfor økonomistyring, og rådgive dine kunder om digitale løsninger til at forbedre deres debitorstyring. Her kan e-inkasso være en løsning.

Som ved enhver erhvervsserviceydelse skal du som revisor sikre dig, at din uafhængighed ikke er truet ved udførsel af opgaver omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2, hvis du bistår dine kunder i deres debitoropfølgning og hjælper dem aktivt med at inddrive deres udeståender.

Som medlemsvirksomhed hos FSR – danske revisorer får du:

* en ”FSR sagspakke” hvor der gives rabat, når medlemsvirksomheden benytter e-inkasso i egen debitoropfølgning
* rabat til dine kunder, hvis du rådgiver dem til at benytte e-inkasso i deres egen debitoropfølgning 
* et gratis revisormodul, hvor medlemsvirksomheden som en del af sin erhvervsservice kan bistå deres kunder i debitoropfølgning. Se venligst ovenstående boks om uafhængighed.

Klik her for at gå til rabatside (forbeholdt medlemsvirksomheder, benyt personligt medlemslogin)

 
Se videoen om hvordan værktøjet fra e-inkasso fungerer fra oprettelse i systemet via rykkere, inkassovarsler, inkassopåkrav og fogedretten eller betaling forinden.

Få eksponering på e-inkassos hjemmeside

På e-inkassos hjemmeside kan alle besøgende søge på de af FSR – danske revisorers medlemsvirksomheder, der kan hjælpe med erhvervsservice i form af inddrivelse af udestående via e-inkasso. 

Hvordan virker e-inkasso

e-inkasso bruges ud fra lovgivningen vedrørende ”egeninkasso”. Egeninkasso er når virksomheder (eller private) inddriver sine tilgodehavender selv, og ikke overdrager sagen til inddrivelse hos f.eks. en advokat eller en autoriseret inkassovirksomhed (begge dele kaldet ”fremmedinkasso”).

Når du er oprettet som bruger hos e-inkasso, kan du oprette sager manuelt eller via integrationer eller datafilimport. Herefter styrer du selv sagerne, ved at oprette handlinger på dem, eksempelvis rykkere eller inkassoskrivelser. E-inkasso har mange forskellige muligheder for handlinger på sager, og der er også mulighed for at bruge forløbsstyring og dermed lade systemet vide hvordan ens sager skal håndteres, hvorved funktionen ”multi-opfølgning” bliver muligt. Med multi-opfølgning, kan du følge op på mange/alle sager samtidigt, men stadigvæk bevare kontrollen sag for sag om nødvendigt.

Medlemsvirksomheder kan opnå medlemsfordelen

Medlemsvirksomheder; en statsautoriseret revisionsvirksomhed, en registreret revisionsvirksomhed eller en godkendt revisionsvirksomhed som er medlem af FSR – danske revisorer kan opnå gratis revisormodul eller rabat til sig selv eller sin kunde.

Se mere her og kontakt:

Kontakt e-inkasso Danmark ApS direkte for at komme i gang.

Ring eller skriv til salgschef Henrik Michael Lauritzen

Tlf +45 7196 93 99

E-mail: hl@einkasso.dk   

Se mere om e-inkasso på deres hjemmeside her

 
 

Kontakt

Værktøjsportalen

 Værktøjsportalen Revisors værktøjer online

Værktøjsportalen er din genvej til fagligt opdaterede skabeloner, paradigmer og tjeklister. Se de mange værktøjer her eller kontakt Forretningsansvarlig Celina Bach-Møller på cbm@fsr.dk og hør hvordan du kommer i gang.

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik