Memobøger

Paratviden i lommeformat.

Memobøgerne giver dig overblik over alle de væsentlige områder. Læs mere om de enkelte bøger her.

Skattememo
Gennemgår de vigtigste skatteregler og indeholder alle beløbsgrænser og procentsatser på skatteområdet. Der er lagt særlig vægt på nye skatteregler. Beskrivelserne er suppleret med beregningseksempler, diagrammer og fortolkningsbidrag.

Medlemspris: kr. 436,- (normalpris: kr. 545,-)

Moms- og afgiftsmemo
Er opdelt i en momsdel og en afgiftsdel. Momsdelen er et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser og forklaringer på de væsentligste emner i relation til moms. I afgiftsdelen gennemgås hver enkelt lov for sig.

Medlemspris: kr. 436,- (normalpris: kr. 545,-)

Revisionsmemo - Sidste udgivelse (fra december 2018)
Er opbygget som et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser og forklaringer på mere end 200 emner og begreber. Bogen tager sit udspring i de internationale standarder om revision, andre erklæringsopgaver med sikkerhed, review, beslægtede opgaver og yderligere dansk revisorlovgivning. Ud over områderne inden for de internationale standarder og dansk revisorlovgivning behandler bogen yderligere områder inden for revisionsteori og -praksis.

Relevant for alle, der vil have et hurtigt, praktisk og præcist overblik over de mest forekommende revisionsopgaver, som en revisor kan have brug for i sin dagligdag.

Medlemspris: kr. 340,- (normalpris: kr. 465,-)

Regnskabsmemo - Sidste udgivelse (fra december 2018)
De oftest forekommende emner inden for regnskab, opbygget som et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser, eksempler og forklaringer på mere end 200 emner og begreber. Bogen omhandler indregning og måling efter årsregnskabsloven, regnskabsvejledninger og de internationale regnskabsstandarder (IFRS) med primær vægt på de danske regler samt andre relevante emner inden for regnskab.

Medlemspris: kr. 340,- (normalpris: kr. 465,-)


Du kan bestille Memobøgerne i løssalg her