Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder som opslagsværk

Forudbestil Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder i bogform eller download den gratis som pdf.

Regnskab

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder er et hjælpeværktøj, der uddybende beskriver regnskabsområder for bl.a. at bidrage til en ensartet praksis og en fortsat højnelse af standarden ved aflæggelse af danske årsrapporter. Regnskabsvejledningen er februar 2020 opdateret med de nyeste regler i årsregnskabsloven, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Vejledningen er et godt opslagsværk og en dyb faglig kilde til inspiration, viden og kvalitet for regnskabsansvarlige, revisorer og rådgivere, der udarbejder årsrapporter for klasse B- og C-virksomheder. 

Få konkrete eksempler
Regnskabsvejledningen indeholder en række konkrete eksempler på opgørelser, formuleringer og modelregnskaber som inspiration og grundlag for effektiv rapportering inden for årsregnskabslovens rammer.

Medlemmer af FSR - danske revisorer og andre interesserede kan gratis downloade regnskabsvejledningen som pdf-fil.

Regnskabsvejledningen downloades her
Den opdaterede regnskabsvejledning består som hidtil af fire dele:

Regnskabsvejledningen kan downloades gratis i ovennævnte fire pdf-filer. Hvis du ønsker at downloade den samlede regnskabsvejledning inkl. appendikser og model B og C (380 sider), kan du klikke her.  

Ændringer i den ajourførte regnskabsvejledning
Du kan læse om ændringerne i forhold til udgaven fra marts 2016 ved at klikke her. 

Forudbestil regnskabsvejledningen i bogform
Du kan allerede nu forudbestille den trykte version, som forventes klar senere i foråret, ved at sende en mail til Gitte Jensen på mail: gje@fsr.dk. 

Ved bestilling beder vi dig venligst oplyse navn, adresse og telefonnummer. Vi vil også gerne vide, om du er medlem af foreningen, så du kan få en evt. medlemsrabat.

Priser
De endelige priser er ikke fastlagt endnu, men bliver oplyst senere.