Nyheder

Årsberetningen 2018 er klar

NyhedI FSR – danske revisorers årsberetning for 2018 noterer formanden sig en stigende opmærksomhed på den samfundsmæssige værdi af revisors ydelser. Rammevilkår og behovet for nye digitale kompetencer og teknologiforståelse bliver ligeledes gennemgået. Alle medlemmer modtager i disse dage årsberetningen med posten sammen med medlemsmagasinet SIGNATUR.

FSR - danske revisorer

"Der sker store ændringer i det teknologiske, økonomiske og politiske landskab i disse år. Globalisering, digitalisering og faldende tillid til erhvervsliv, det politiske system og samfundets bærende institutioner præger det landskab, revisorbranchen skal agere i. Netop manglen på tillid skaber en naturlig platform for revisorbranchen til at synliggøre værdien af vores ydelser. Med adelsmærker som uafhængighed, integritet og professionel skepsis kan revisorbranchen med sine erklæringer og andre ydelser være med til at sikre tillid og ansvarlighed i forhold til såvel erhvervslivet som den offentlige sektor."

Sådan skriver formand Peter Gath i sin beretning for foreningsåret 2018 og påpeger, at selvom vi i revisorbranchen har en stærk uddannelseskultur med fokus på de klassiske revisorkompetencer som integritet, kritisk stillingtagen og professionel skepsis, så er der behov for nye analytiske kompetencer. Det er for eksempel evnen til at håndtere, fortolke og vurdere store mængder af data og sætte data i system og ind i en samfundsmæssig eller forretningsmæssig sammenhæng, hvor de giver mening og skaber værdi for kunderne. Foruden formandens beretning kan du kort læse om foreningens fire nye must win battles, tre centrale survey-resultater fra foreningen og se billeder fra årets arrangementer og prisuddelinger. 

Læs årsberetningen

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype