Nyheder

Debat: Revision skaber værdi

NyhedPå baggrund af en kritisk kommentar i Berlingske Business om værdien af reviors arbejde, bringer avisen et debatindlæg af Charlotte Jepsen, administrenede direktør i FSR. Hun understreger, at værdien af revision er omtvistelig.

Af Charlotte Jepsen, adm. direktør i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR. Debatindlæg bragt i Berlingske Tidende den 20. september 2010.

Berlingske Business bragte lørdag den 11. september en kritisk kommentar om revisors værdi. Avisen sammenligner revisorer med popsmarte Stein Bagger typer og stiller spørgsmålstegn ved, om vi kan stole på, at virksomhederne er solide, hvis revisoren har givet en blank påtegning?

Svaret på det spørgsmål blev givet ved en paneldebat på FSR’s årsmøde, hvor Berlingskes erhvervsredaktør deltog i selskab med fremtrædende politikere og erhvervsfolk. Spørgsmålet blev besvaret med et rungende ”ja, vi kan stole på revisor”, og ”ja, revision har værdi”.

I FSR er vi er glade for, at Berlingske Business tager spørgsmålet om værdien af revision op. Vi havde dog gerne set, at man havde anlagt et mere nuanceret syn på branchen.

Det havde fx været naturligt at nævne, at den adm. direktør for en af landets store pengetanke, som hvert år læser og forholder sig til et ganske stort antal årsregnskaber – både danske og udenlandske - på årsmødet roste danske virksomheders regnskaber og de danske revisorer for at holde en meget høj kvalitet.

Det havde også været naturligt at nævne, at to fremtrædende folketingspolitikere - fra begge sider af Folketingssalen og med et indgående kendskab til revisorbranchen - på årsmødet gav revisorerne deres uforbeholdne støtte og tillid.

Og det havde været naturligt at nævne den undersøgelse fra Maastricht University af de professionelle brugeres vurdering af revisorernes arbejde, som blev omtalt på årsmødet. Konklusionen er her, at brugerne anser revisorernes arbejde som værdifuldt og giver det karakteren 7,3 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er excellent.

Det undlader Berlingske Business imidlertid og hæfter sig i stedet ved nogle af de få - men spektakulære - sager, hvor der er rejst tvivl om revisors arbejde. ”Det må være vanskeligt for almindelige borgere at forstå, hvordan højt kvalificerede revisorer har kunnet være med til at blåstemple bluff og svindel”, hedder det blandt andet i kommentaren.

Uden at gå ind i konkrete sager, vil jeg gerne understrege, at revisorer finder og retter fejl hver dag. Og selvom det ikke er ofte, så opdager de også besvigelser. Jeg plejer at sammenligne en revision med et helbredstjek hos lægen. En grundig undersøgelse med blodprøver og andre tests, er det ikke nogen garanti for, at man ikke falder om af en blodprop ugen efter.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor giver med sin erklæring grønt lys for, at investorer og kreditorer kan handle i tillid til, at virksomhedernes regnskaber er retvisende. Det er en rolle, der forpligter. Nøjagtigt som mediernes rolle som fjerde statsmagt gør det.

Men selvom værdien af revision er uomtvistelig, betyder det ikke, at vi ikke er åbne for forandringer. Når Berlingske lægger op til en diskussion af, om rammerne for revisorernes arbejde skal have et servicetjek, og om revisoruddannelsen kan forbedres med specialisering i forskellige retninger, ja, så er vi meget åbne.

Vi er enige i, at vi skal have tidssvarende regler og standarder for branchen. Og vi er enige i, at vi skal have en revisoruddannelse, som både kan levere kvalificeret arbejdskraft til branchen og opfylde de høje krav, som samfundet og virksomhederne stiller.

Vi er meget enige med Berlingske Business i, at revisorer ikke skal være popsmarte Stein Bagger-typer. Og det er de ved Gud heller ikke.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype