Nyheder

Debat: FSR på byrdejagt

NyhedFSR's formand Kurt Gimsing og FSR's administrerende direktør Charlotte Jepsen inviterer i et debatindlæg i Børsen foreningens medlemmer, deres kunder og andre interesserede med på jagt efter irritationsbyrder i erhvervslivet

FSR - danske revisorer

Debatindlæg bragt i Dagbladet Børsen den 9. juli. Af Kurt Gimsing, formand for FSR og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR

Revisor på byrdejagt

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i Børsen den 4. juni 2010 udnævnt sig selv til udviklingsminister for erhvervslivet. Det er der grund til at glæde sig over, for ministerens nye linie har allerede smittet af på regeringens forenklingsprojekt. Her er sket et regulært paradigmeskift. Fra udelukkende at fokusere på teoretiske AMVAB-tal, til i højere grad at fokusere på de irritationsbyrder, som erhvervslivet kæmper med.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) støtter dette nødvendige paradigmeskifte. For selvom regeringen kan dokumentere, at den har lettet de administrative byrder med 20 pct. i 2009 i forhold til 2001, så mærker virksomhederne det ikke. Det viser en ny undersøgelse blandt FSR’s medlemmer. Ni ud af 10 statsautoriserede revisorer mener ligefrem, at erhvervslivets byrder enten er steget eller har været konstante de sidste tre år.

En del af forklaringen skyldes formentlig, at regeringen måler omfanget af administrative byrder ved hjælp af den såkaldte AMVAB-metode.

AMVAB kan være et udmærket teoretisk værktøj. Men det kan ikke stå alene. Regeringen bør tage udgangspunkt i de byrder, som virksomhederne rent faktisk oplever. Nogle byrder opfattes som tunge, fordi de er meget arbejdskrævende, mens det er irritationsmomentet, der er det primære problem for andre byrder.

Folketingets beslutning om at lempe revisionspligten illustrerer udmærket, hvorfor teoretiske AMVAB-tal ikke altid er retvisende. Ifølge regeringens egne beregninger vil erhvervslivets administrative omkostninger blive lettet med 450 mio.kr. om året. Det forudsætter imidlertid, at virksomhederne rent faktisk fravælger revision.

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at syv ud af 10 virksomheder ikke vil fravælge revision, selvom de får mulighed for det. Hvis virksomhederne fortsætter med at få revideret deres regnskab, er de 450 mio. kr. bare teoretiske besparelser på papiret.

AMVAB-metoden er således ikke perfekt. De teoretiske beregninger kan ikke stå alene. FSR opfordrer regeringen til at udvikle mere nuancerede mål i den fremtidige indsats mod administrative byrder. Udgangspunktet bør være de reelle byrder, som virksomhederne rent faktisk oplever. Og dem er der tilsyneladende stadig mange af.

FSR har i den forgangne Folketingssamling lanceret et konkret forslag, som kan bidrage til administrative lettelser for de mindre virksomheder: En ny erklæringsstandard for små og mellemstore virksomheder. Desværre var der ikke politisk flertal for den ny erklæringsstandard i denne omgang. Men kampen mod byrderne fortsætter, og det gør FSR´s indsats for at fremme den nye erklæringsstandard også.

Vi er overbeviste om, at der fortsat er mulighed for at pege på forenklinger, som kan være med til at mindske de administrative byrder. Vi vil derfor gerne invitere vores medlemmer, deres kunder og andre interesserede med på byrdejagt. På FSR website www.fsr.dk kan man deltage i byrdejagten og komme med konkrete forslag til fornuftige forenklinger, som foreningen kan arbejde videre med.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype