Nyheder

Vindere af CSR prisen 2010

NyhedFem af landets førende virksomheder har den 8. december fået tildelt FSR's CSR pris for deres rapportering om samfundsansvar.

CSR

Pressemeddelelse

Fem af landets førende virksomheder har den 8. december fået tildelt CSR prisen for deres rapportering om samfundsansvar også kaldet Corporate Social Responsibility, CSR. Hovedpriserne for den bedste stand alone CSR rapport og den bedste CSR rapport integreret i det finansielle regnskab går i år til henholdsvis Danisco og Novozymes.

Prisen for den bedst 1. gangs CSR rapport går til Mærsk, mens COOP får årets temapris for bedste leverandørstyring. Som noget nyt får rederiet TORM prisen for bedste CSR redegørelse efter årsregnskabslovens nye § 99 a. Den nye § 99 a bestemmelse i årsregnskabsloven blev vedtaget i 2008. Bestemmelsen betyder, at landets ca. 1.100 største virksomheder fra og med 2009 aktivt skal redegøre for virksomhedens samfundsansvar i ledelsesberetningen.

FSR’s administrerende direktør, Charlotte Jepsen ønsker prisvinderne tillykke:
 
”CSR prisen er en hæder og synliggørelse af de virksomheder, der igennem en målrettet og systematisk CSR indsats er med til at drive udviklingen og bringe Danmark helt i front på CSR området”.

”Investorer og samhandelspartnere stiller i stadig i højere grad krav om, at virksomhederne kan dokumentere, at de handler ansvarligt. Både når det gælder klima, miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og antikorruption. Revisorerne har den værktøjskasse, der skal til at hjælpe virksomhederne med deres klima-, miljø og andre ikke finansielle regnskaber.”

Det er 16. gang, at Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR, uddeler CSR-prisen. Prisen blev overrakt ved konferencen ”Fremtidens regnskaber er bæredygtige”. Konferencen, som er blevet til i samarbejde mellem FSR og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev afholdt på Copenhagen Business School (CBS).

 Begrundelser for priserne

Danisco får hovedprisen – bedste stand alone rapport – med den begrundelse, at der blandt andet er en god sammenhæng i rapporten og forklaringer på, hvorfor og hvordan man vil arbejde med bæredygtighed. Rapporten har en struktur og en opbygning, som gør at den ellers omfangsrige rapport overskuelig og læsbar. På den positiv side tæller også, at Danisco fortæller om udfordringer og kommer med henvisninger til forhold, der ikke har været gode nok – og beskriver hvad der gøres nu og fremadrettet.

Novozymes får hovedprisen for bedste integrerede rapport med den begrundelse, at det er en velstruktureret rapport, der er interessant at læse. Rapporten giver læseren indtryk af et troværdigt og gennemsigtigt billede af Novozymes. Der er substans i rapporten og bæredygtighed er indarbejdet på en måde, der giver mening.

Mærsk får CSR prisen for bedste 1. gangs rapport. Rapportens datadel er ifølge dommerpanelets begrundelse imponerende. Rapporten giver desuden en god forklaring af processen for valg af emner til rapporten (væsentlighed). På plussiden tæller også, at der præsenteres en køreplan for rapportering, der rækker frem mod 2015. Det styrker indtrykket af, at rapporten er et produkt af en strategi. Der rapporteres på corporate niveau samtidig med at der er afsnit for de enkelte forretningsområder i koncernen, hvilket efterlader det indtryk, at CSR er integreret i virksomheden.

TORM får prisen for bedste redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens § 99a med den begrundelse, at TORM´s rapportering er kort og forretningsrelevant, den fortæller om organisation og ledelse, og det forklares rigtig godt, hvordan CSR omsættes til konkrete tiltag i TORM. TORM har underskrevet FN Global Compact og det fremgår, at Torm benytter Global Compact som overordnet referenceramme for CSR arbejdet. Rapporten bærer desuden præg af at være et skridt på vejen mod en mere komplet håndtering og rapportering af alle væsentlige CSR områder. Torm har en klar overvægt på miljø, sikkerhed – og klimaaspekter, bl.a. med en klimarapportering, der indeholder forretningsmæssig relevans, holdninger, langsigtede mål, og kortsigtede aktiviteter og resultater.

COOP får årets CSR temapris for bedste leverandørstyring med den begrundelse, at det er en modig rapport som åbent og ærligt fortæller om forhold om leverandøraudits i 3. verdenslande – herunder negative forhold og dilemmaer, som COOP arbejder med, herunder at det fx kun er 3 % af leverandørerne, der overholder Coop’s code of conduct. 
Det er samtidig god rapport, som er skrevet til den tænksomme forbruger. Rapporten har en god struktur med fokus på fire temaer: Økologi/miljø, sundhed, klima og etisk handel. Temaerne følges bl.a. op med 10-punkts handlingsprogrammer på hvert enkelt tema, hvilket giver en rigtig god forståelse for, hvad emnet omfatter.

 

Læs 5 cases om prisvinderne her:

Danisco

Novozymes 

Maersk

Torm

Coop 
 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype